Folketingssalen_Christoffer Regild_debat_02.jpg

Konference om cannabiskontrol 11. juni 2018

Den 11. juni kl. 9-13 er der konference på Christiansborg om cannabis. Det er partiet Alternativet, der er arrangør, men Gadejuristen har hjulpet til med forberedelserne.
Tilslutningen til en ny narkotikapolitik er stigende. Også i Folketinget. Det så man klart forleden, hvor flere fremtrædende socialdemokrater stod frem med kritik af forbudspolitikken. Men hvordan kan en anden tilgang se ud? På konferencen ”Tag ansvar – drop forbuddet” bliver der taget en debat om, hvordan en ny cannabispolitik bør tilrettelægges, så den handler mindre om straf og mere om sundhed.

2018 november Berlingske Nanna årets dansker.jpg

Socialminister Mai Mercado udpeger Nanna W. Gotfredsen

Gadejuristens stifter og leder, Nanna W. Gotfredsen, er i dag af socialministeren blevet udpeget til en plads i Rådet for Socialt Udsatte. Rådets opgave er at få udsattes stemmer frem i den offentlige debat, formidle viden og komme med forslag til bedre udsatteindsatser.
I Rådet vil Gadejuristen bestræbe sig på at sætte de samme problemstillinger i fokus, som også gøres i det daglige arbejde. Det betyder i første række skadesreduktion, retssikkerhed og afkriminalisering ift. vores mest udsatte medborgere. Men det handler også om helt basal empati og respekt for hver enkelt udsatte menneskes behov og ønsker. Det gode liv er et individuelt projekt.

170602 Tiggende kvinde.jpg

Tiggerlov uden virkning

Efter Gadejuristens opfattelse skaber forslaget flere problemer, end det løser, og hastebehandlingen vil resultere i lovsjusk.
 
”Det bliver svinedyrt og fuldstændig uden effekt, hvis regeringens forslag til ændring af straffelovens regler om betleri gennemføres. Listen over problemerne med lovændringen er lang nok til at fylde en hel avis, men som det mest tragikomiske kunne man se på økonomien i projektet. Vil staten virkelig betale henved 50.000 kr. for at fjerne én tigger fra Strøget, når der bare kommer en anden 10 minutter senere?” spørger jurist. Maja Hansen fra Gadejuristen.
 

2016 december Fixelancen lukkes Kilometertælleren.jpg

10 skarpe til KBHs kommune fra stenbroen

Til medlemmerne af Socialudvalget (fremsendt til socialborgmester Jesper Christensen og medlemmerne af Socialudvalget d. 7. februar 2017)                                                                                                                                  

151217 Narkotikapolitik Brutalitet 2015 I uden ramme.jpg

Markante danskere kræver narkotikakrig stoppet

Stop krigen mod narkotika, lyder det fra fremtrædende danskere sammen med ekspræsidenter og internationale kendisser i åbent brev til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon kort før topmøde. 
 
Lars Seier Christensen, Knud Foldschack og Raske Penge har skrevet under. Og professorerne Flemming Balvig og Peter Kurrild-Klitgaard. Fra Folketinget er der underskrifter fra Joachim B. Olsen (LA), Pernille Skipper (EL), Pia Olsen Dyhr (SF) og Uffe Elbæk (Alt.). De står sammen med forhenværende statsledere fra bl.a. Mexico, Brasilien, Colombia, Nigeria, og Schweiz. Dertil kommer forretningsfolk, fagpersoner, kunstnere, pårørende og stofbrugere fra hele verden.
 

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden. Dette efter indstilling fra Peter Palshøj som følger interesseret og engageret med i vores arbejde med at fremme de mest udsattes retssikkerhed og muligheder og som på den baggrund valgte at indstille Gadejuristen til Smukfonden. Stor tak til ham også!
 

Folketinget_eksterioer.100411_023.Fotograf_Anders-Hviid.jpg

Kom til narkotikapolitisk konference 8. februar

 
Hvordan går det egentlig med den danske narkotikapolitik, og hvad sker der ude i verden?
 
Gadejuristen inviterer til konference på Christiansborg om forbud og alternativer. Enhedslistens Pernille Skipper og Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll inviterer indenfor. Det sker som optakt til FN-topmødet UNGASS 2016, hvor ledere fra hele verden i april skal diskutere fremtiden for global narkotikapolitik.
 
Mandag d. 8. februar 2016 kl. 9-16 i Fællessalen på Christiansborg
 

Mobilepay 2018.jpg

Gadejuristen - nu med MobilePay

Gadejuristen er afhængig af og dybt taknemmelig for al den støtte og opbakning vi får. Retshjælpsarbejdet og anden nødvendig støtte til nogle af vores allermest udsatte medborgere ville ganske enkelt ikke være muligt at udføre uden private og offentlige bidrag. Derfor modtages ethvert bidrag, både større og mindre, med stor tak. 
 
Vi har nu fået MobilePay og man kan derfor sende donationer til 86404. Man kan også stadig donere ved bankoverførsel til 8401-0001023706.
 

151001 Skybrudssagen vinderholdet.jpg

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 
Kampen blev på gadefolkets vegne taget af 9 hjemløse afrikanere. I mere end et år har Københavns Politi fastholdt, at de skulle dømmes og straffes efter straffeloven, men i retten i dag endte politiets egne jurister med at bede om, at de hjemløse blev frifundet.
 
Det var en sag, der startede med spørgsmålet om, hvorvidt det var ulovligt at søge ly under et halvtag under et skybrud, men endte med at åbne en Pandoras æske af principielle juridiske spørgsmål som har resulteret i krav om ændrede arbejdsgange og procedurer i Københavns Politi.
 

CBS.JPG

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 
Mandag til onsdag i denne uge havde Danmark besøg af den forhenværende schweiziske præsident Ruth Dreifuss, der i dag arbejder for en ny international narkotikapolitik i Global Commission on Drug Policy.
 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur