World Drug Day i dag – Gadejuristen bidrager ved arrangement i Oslo

Psykolog Liese Recke fra Gadejuristen taler ved dagens arrangement i Oslo om de narkotikapolitiske skader som udgør en væsentlig del af behandlingsopgaverne i behandlingssystemet, men som ikke identificeres som sådanne. Det drejer sig om psykiske og sociale skadevirkninger efter ekstrem social marginalisering, alvorlige, ofte uløselige gældsproblemer, forgiftninger, overdoser efter fængselsophold eller som følge af ukendt koncentration hhv. indhold i de aktuelt illegale rusmidler, isolation i fængsler, samt skadevirkninger af socialisering i kriminelle miljøer.

Mange af de problemer, som stofbrugere præsenterer  for behandlere er ikke en konsekvens af rusmidlers kemi, men snarere en konsekvens af samfundets krigslignende tilgang til bestemte individer.

 

PROGRAM for World Drug Day i Oslo, Youngstorget, i dag fra kl. 16:

Arrangør: Foreningen for human narkotikapolitikk med indlæg af:

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk
Paul Larsson, professor i kriminologi og politivitenskap, Politihøgskolen
Thor Erik Forsberg, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Rikke Eriksen, leser dikt
Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre.
Ove A. Vanebo, formann i Fremskrittspartiets Ungdom.
Dagfrid Fosen, synger og spiller
Liese Recke, Gadejuristen, København
Nils Christie, professor i kriminologi, Universitetet i Oslo

Om arrangementet:
Den globale ”krigen mot narkotika” har blitt utkjempet i 50 år uten å forhindre den langvarige trenden av økt tilbud, tilgjengelighet og bruk av narkotika. Hvert år bruker Norge 3.8 milliarder kroner på å opprettholde krigføringen gjennom politi, rettssystem og fengselsvesen. Dette tilsvarer 10,5 millioner kroner om dagen.

Flere av verdens ledende politikere med Kofi Annan i spissen har i en ny rapport foreslått å promotere debatt om narkotikaforbudet og dets alternativer. De anbefaler å erstatte kriminalisering av brukere med hjelp og behandling. Videre oppfordrer de myndigheter til eksperimentering med ulike modeller for lovlig regulering av rusmidler.

Vi må handle raskt; ”krigen mot narkotika” har feilet, vi trenger narkotikapolitisk reform NÅ! Lignende arrangementer vil finne sted i syv europeiske land samtidig, og er en del av European Drug Policy Initiative.

World Drug Day i Oslo på Facebook – se også Count the Costs – 50 Years of The War on Drugs