Undervisning og oplæg

Gadejuristen formidler gerne viden, erfaringer og kompetencer i arbejdet med stofbrugere og Gadens folk. Vi tilbyder derfor undervisning, kurser, konsulentydelser og oplæg inden for en lang række temaer.

Vi skræddersyer gerne undervisningen efter deltagernes konkrete behov og forudsætninger, og vi tilbyder både undervisning til faggrupper, der arbejder med forskellige aspekter af indsatsen for stofbrugere og gadefolk, og undervisning eller oplæg til andre, der er interesserede i at komme bagom problemer og på forkant med løsninger i gadeplansarbejdet såvel som på andre niveauer. Vores mangeårige undervisnings- og oplægsvirksomhed for bl.a. kommuner, organisationer, avisredaktioner, politiske partier mv. og på konferencer i ind- og udland omfatter bl.a. følgende områder og emner:

  • Jura på narkotikaområdet, herunder i behandlingssektoren (offentlig såvel som privat), reglerne om sagsbehandling, mødet med politiet og mange flere områder
  • Udgående retshjælp, om kunsten at afdække og afhjælpe ukendt retshjælpsbehov
  • Bisidder/støtteperson for forskellige grupper, herunder gravide stofbrugere og forældre med stoferfaring
  • Skadesreduktion og narkotikapolitik
  • Brugerrum (sundhedsrum, fixerum), erfaringer fra andre lande 
  • Heroinunderstøttet behandling, erfaringer fra andre lande og vejen til genintroduktion af heroinordination i Danmark 
  • J Key Cards, formidling til stofbrugere, konceptet og effekten
  • Behandlingsideologier og -metoder
  • Rusmidlernes kulturhistorie
  • Gadejuristen, stiftelse, oplevelser og erfaringer 

Gadejuristen udvikler løbende nye undervisningstemaer, som er aktuelle og relevante for gadeplansarbejdet og udviklingen generelt på området. Som en del af undervisningen eller oplægget udarbejdes diverse former for relevant undervisnings- eller baggrundsmateriale.

Honorar for undervisning, kurser eller foredrag afhænger bl.a. af indhold, antal timer, antal deltagere samt tid og sted. Gadejuristens undervisere holder oplæg og underviser som en del af deres frivillige arbejde for organisationen. Undervisningsindtægter går ubeskåret til organisationens arbejde for og blandt stofbrugere.

Kontakt Nanna W. Gotfredsen på nwg(at)gadejuristen.dk og hør eller aftal nærmere.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur