Ulovlig diskrimination af nordiske statsborgere i Københavns Kommune

Udsatte nordiske statsborgere afvises af Københavns Kommune, når de søger om hjælp. ”Åbenlys og ulovlig diskrimination”, lyder det fra Gadejuristen i en appel til overborgmesteren, regeringen og Folketinget om at gribe ind.

Gadejuristen har rettet henvendelse til Københavns Kommunes overborgmester, regeringen, Folketinget og Nordisk Råd ift. det organisationen betegner som Københavns Kommunes systematiske afvisning og ulovlige diskrimination af udsatte nordiske statsborgere.  

Nordiske statsborgere har ret til frit at indrejse og tage ophold i de øvrige nordiske lande. Får nordiske statsborgere sociale eller helbredsmæssige problemer, mens de bor i et andet nordisk land, har de som udgangspunkt ret til de samme ydelser som landets egne borgere. Men sådan fungerer det ikke i Københavns Kommune, når udsatte nordiske borgere henvender sig til Københavns Kommune om hjælp, fortæller Gadejuristen.

Læs Gadejuristens henvendelse til Københavns Kommunes overborgmester, regeringen, Folketinget, Nordisk Råd og Københavns Kommunes Socialudvalg samt den udsendte pressemeddelelse her på siden under bilag.