Udsatte EU-borgere HAR ret til adgang til herberger

Fredag, 12 dec 2014

Siden 2008 har det været antaget, at danske kommuner ikke må hjælpe hjemløse EU-borgere, fordi de ikke har lovligt ophold og derfor ikke, på samme måde som danske hjemløse er berettiget til hjælp efter serviceloven. Typisk har det været krævet fra herbergernes side, at man kunne fremvise gult sygesikringskort/sundhedskort som forudsætning for adgang. Også krav herom må man straks ophøre med at stille, jf. spritny orienteringsskrivelse fra Socialministeriet.
 
Denne årelange fejlagtige udlægning af gældende ret har været så fasttømret, at kommuner gentagne gange har gjort væresteder og herberger opmærksomme på, at hvis de lukkede denne gruppe ind, kunne de miste deres kommunale tilskud.
 
På trods af et brev fra socialminister Annette Vilhelmsen i november 2013 og et svar til Enhedslistens Pernille Skipper fra socialminister Manu Sareen i maj 2014, hvor det blev anført, at EU-borgerne havde ret til adgang på herbergerne, har kommunerne stadig krævet, at herbergerne holdt dørene lukkede. Dette med henvisning til at kommunerne fandt retstilstanden usikker. Kommunerne har på den baggrund afventet en vejledning fra ministeriet, der skulle forklare reglerne nærmere. Den vejledning er nu kommet i form af en 2-siders orienteringsskrivelse – og det er en gang for alle slået fast, at EU-borgere med lovligt ophold ikke kan afvises, hvis de i øvrigt opfylder de sociale betingelser for adgang til og ophold på herberg.
 
Det er ligeledes slået fast, at det er lederen af opholdsstedet, der alene har kompetencen til at vurdere den pågældendes opholdsgrundlag, samt at denne vurdering ikke kan være afhængig af, om man kan fremvise et gult sundhedskort.
 
Gadejuristen har gennem længere tid været en del af denne diskussion og har ved forskellige anledninger også stillet os komplet uforstående overfor, hvorfor denne tvivl om juraen skulle komme udsatte hjemløse til skade.
 
Det er nu endeligt afgjort, at kommunerne har forvaltet i strid med både serviceloven og EU-retten i årevis og man må håbe, at dette samtidig er en lektie til alle om, at man fremadrettet vil formå at sikre, at sådan juridisk skrivebordstvivl ikke, og slet ikke i denne grad, kommer de socialt udsatte til skade.
 
Gadejuristen forventer nu, at kommunerne retter ind og åbner dørene for de EU-borgere der har brug for hjælp og støtte. Og altså også retten hertil på sin side.
 
Det står der i orienteringen af 11. december 2014:
Det er en betingelse for ret til ophold på et herberg, at man har lovligt ophold.
EU-borgere har lovligt ophold i tre måneder som turister og seks måneder som arbejdssøgende. Der er ikke krav om, at de registrerer sig vedStatsforvaltningeni denne periode og der må ikke stilles krav om, at de skal dokumentere indrejsetidspunkt.
Det er alene lederen på opholdsstedet, der træffer afgørelse om optagelse. Denne vurdering angår både den socialfaglige vurdering og vurderingen af, hvorvidt den pågældende EU-borger har lovligt ophold. Lederens vurdering vedrørende lovligt ophold er alene gældende ift. optagelse på det pågældende herberg.
 
Diverse links:
 
Orienteringsskrivelse fra Socialministeriet til kommunerne af 11. december 2014
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sou/spm/85/svar/1180829/1433661.pdf
 
Svar fra SocialministerManu Sareen til Retsudvalget 6. maj 2014.
http://subsite.kk.dk/~/media/8365B1FADB3F468DBC26F4A4F9C7C857.ashx
 
Københavns Kommunes vurdering af spørgsmålet i marts 2014
Uploadet til højre
 
Københavns Kommunes vurdering af spørgsmålet i februar 2014.
http://subsite.kk.dk/~/media/1CEC409744B347AE8FEDE6839DDDD597.ashx
 
Svar til Kirkens Korshær fra Socialminister Anette Vilhelmsen af 14. november 2013
Uploadet til højre
 
Orientering fra Kommunernes Landsforening til kommunerne om spørgsmålet i december 2010.
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_45799/cf_202/Udenlandske_statsborgere_og_ophold_p-_-_110-tilbud.PDF

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur