Stor donation fra Oak Foundation til Gadejuristens nat-arbejde

Gadejuristen skal med stor glæde hermed meddele, at Oak Foundation har besluttet at støtte Gadejuristen til at kunne yde retshjælp og anden støtte til det migrant gadefolk, som den danske regering igen og igen har afvist at ville hjælpe på denne vis. Det betyder, at Gadejuristen nu på fast basis vil udvide sit udgående retshjælpsarbejde med gadeture målrettet de udenlandske gadefolk, dette primært om natten. Her får vi nemlig kontakt med udenlandske "gadekvinder", men også med "gademænd", der ikke oplever at have adgang til uvildig hjælp, herunder retshjælp, andre steder. 
Fra vores hidtidige natarbejde ved vi, at vi får nok at se til. At Oak Foundation nu sikrer, at vi også kan gøre det, der gøres kan og skal, ikke mindst set i et menneskeretligt perspektiv, er intet mindre end fantastisk. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til også takke Susi og Peter Robinsohns Fond, Rosa-Fonden og Augustinusfonden for støtte til vores hidtidige arbejde på netop dette felt, ligesom også det af Sportgoods Fondens tildelte hæderslegat har været uhyre godt anvendt i denne sammenhæng. 
Oak Foundation skal udover takken for den økonomiske støtte, også have stor tak for en yderst dygtig og lærerig ansøgningsproces. Det har været en fornøjelse at møde og arbejde med fonden. 
Vi vil nu gøre alt vi kan for at de rettigheder som disse mennesker faktisk har, herunder de rettigheder alle har – menneskerettighederne – faktisk når ud til denne del af gadefolket.
Vi er allerede i gang!
To-millioner-et-hundredeattentusinde gange tak til Oak Foundation Denmark.