Stor donation fra Oak Foundation til Gadejuristens nat-arbejde

Lørdag, 03 maj 2014

Gadejuristen skal med stor glæde hermed meddele, at Oak Foundation har besluttet at støtte Gadejuristen til at kunne yde retshjælp og anden støtte til det migrant gadefolk, som den danske regering igen og igen har afvist at ville hjælpe på denne vis. Det betyder, at Gadejuristen nu på fast basis vil udvide sit udgående retshjælpsarbejde med gadeture målrettet de udenlandske gadefolk, dette primært om natten. Her får vi nemlig kontakt med udenlandske "gadekvinder", men også med "gademænd", der ikke oplever at have adgang til uvildig hjælp, herunder retshjælp, andre steder. 

Fra vores hidtidige natarbejde ved vi, at vi får nok at se til. At Oak Foundation nu sikrer, at vi også kan gøre det, der gøres kan og skal, ikke mindst set i et menneskeretligt perspektiv, er intet mindre end fantastisk. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til også takke Susi og Peter Robinsohns Fond, Rosa-Fonden og Augustinusfonden for støtte til vores hidtidige arbejde på netop dette felt, ligesom også det af Sportgoods Fondens tildelte hæderslegat har været uhyre godt anvendt i denne sammenhæng. 

Oak Foundation skal udover takken for den økonomiske støtte, også have stor tak for en yderst dygtig og lærerig ansøgningsproces. Det har været en fornøjelse at møde og arbejde med fonden. 

Vi vil nu gøre alt vi kan for at de rettigheder som disse mennesker faktisk har, herunder de rettigheder alle har - menneskerettighederne - faktisk når ud til denne del af gadefolket.

Vi er allerede i gang!

To-millioner-et-hundredeattentusinde gange tak til Oak Foundation Denmark.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur