Socialminister Mai Mercado udpeger Nanna W. Gotfredsen

Gadejuristens stifter og leder, Nanna W. Gotfredsen, er i dag af socialministeren blevet udpeget til en plads i Rådet for Socialt Udsatte. Rådets opgave er at få udsattes stemmer frem i den offentlige debat, formidle viden og komme med forslag til bedre udsatteindsatser.

I Rådet vil Gadejuristen bestræbe sig på at sætte de samme problemstillinger i fokus, som også gøres i det daglige arbejde. Det betyder i første række skadesreduktion, retssikkerhed og afkriminalisering ift. vores mest udsatte medborgere. Men det handler også om helt basal empati og respekt for hver enkelt udsatte menneskes behov og ønsker. Det gode liv er et individuelt projekt.

Nanna W. Gotfredsen tager 20 års erfaring som gadejurist med ind i Rådet, år der har givet et indgående kendskab til de utallige barrierer og krænkelser der får alt for mange udsatte til at miste tilliden til hjælpeapparatet. Systemet skal på den baggrund indstille sig på at skulle være attraktivt, nyttigt og effektivt for selvsagt ikke mindst de borgere der har allermest brug for hjælp.

Det er Gadejuristens klare opfattelse, at de mange milliarder der hvert år bruges på feltet kan bruges bedre, ligesom meget kan blive vundet på en langt bedre og bredere koordinering. Dette skal et råd som Rådet for Socialt Udsatte formå at bidrage til at fremme, det skal turde at foreslå reelle forandringer i konkret praksis, strukturelle forhold og lovgivning, når der er brug for det og være stærkt og vedholdende nok til at sikre, at den nødvendige forandring også faktisk sker.