Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.

 

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.

 

Kampen blev på gadefolkets vegne taget af 9 hjemløse afrikanere. I mere end et år har Københavns Politi fastholdt, at de skulle dømmes og straffes efter straffeloven, men i retten i dag endte politiets egne jurister med at bede om, at de hjemløse blev frifundet.

 

Det var en sag, der startede med spørgsmålet om, hvorvidt det var ulovligt at søge ly under et halvtag under et skybrud, men endte med at åbne en Pandoras æske af principielle juridiske spørgsmål som har resulteret i krav om ændrede arbejdsgange og procedurer i Københavns Politi.

 

Politiet afviste fra start, at sagen overhovedet kunne prøves i retten. Bøderne var nemlig betalt, hævdede man og så er sagerne endeligt afgjort og der kan ikke klages.

Problemet for Københavns Politi var dog, at mændene samstemmigt forklarede, at de aldrig havde overgivet penge til Københavns Politi. De var blot blevet løsladt med 750 kr. mindre i bagagen, end da de blev anholdt. Enkelte fortalte, at de først opdagede, at de manglede penge, da deres bekendte gjorde opmærksom på, at de selv manglede penge. Og der var da heller ikke blevet tilkaldt tolke til at oversætte, hvad betjentene havde sagt til dem.

 

Efter stor presseopmærksomhed og et enestående folkeligt oprør på Facebook afgjorde Statsadvokaten i marts 2015, at sagerne pga. de mange fejl fra Københavns Politis side skulle for retten. En retsdato blev fundet i september. To af de hjemløse mødte i retten og forklarede, hvad der var sket den pågældende morgen. Det afgørende politividne mødte dog ikke frem i retten. Han var på tjenesterejse og så måtte sagen udsættes. En af de afgørende diskussioner var, om de hjemløse havde ligget i soveposer under halvtaget i ly for skybruddet – hvilket betjentene insisterede på. Men af betjentenes egne fortegnelser over, hvad de anholdte var i besiddelse af på anholdelsestidspunktet fremgik ikke soveposer. Et andet spørgsmål var, om der overhovedet forelå en anmodning fra Københavns Kommune om at anholde de pågældende. En sådan påtalebegæring er nemlig en forudsætning for, at man overhovedet kan retsforfølges efter den pågældende paragraf i straffeloven (§264, stk. 1, nr. 1). Det mente de to tilstedeværende betjente nok der var. For, som de sagde, ”det skal der jo være”.

 

Anklageren bad således om udsættelse af sagen, så den fraværende betjent kunne fremmøde og vidne vedrørende denne påtalebegæring, men inden vi nåede til retsmødet i dag, kom det frem, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning tilbage i januar 2015 havde svaret på et spørgsmål fra medlem af Borgerrepræsentationen, Ayfer Baykal (SF), at dette ikke var tilfældet. Herefter meddelte anklagemyndigheden, ”at der ikke vil blive foranstaltet yderligere bevisførelse i sagen” og man havde nu ”besluttet at påstå frifindelse” i sagen.

 

Gadejuristen vil gerne rette en stor tak til alle der har støttet, delt og kommenteret ift. denne sag. Jeres massive opbakning har haft stor betydning og været opmuntrende for både vores klienter og os selv. Vi vil også gerne takke de mange journalister, der sagligt og vedholdende har fulgt og dækket denne historie. Også en stor tak til jer der har sat penge ind på vores konto som støtte til sagen og endelig vil vi gerne takke advokaterne Dorthe Kynde Nielsen og Christian Dahlager. Helt uden beregning ift. vores klienter og os har de gjort et overordentligt stort og insisterende arbejde for at få bragt denne sag i orden.

 

Men, og som vi har konstateret det mange gange gennem årene, repressionen mod gadefolket synes konstant. I tiden efter er politiet overgået til at give bøder for at sove i byens parker, nu blot med hjemmel i ordensbekendtgørelsen. Dette kan de gøre, fordi Københavns Kommune i de fleste parker har opsat skilte med ordensregler, hvor det fremgår, at man ikke må overnatte og på denne måde skaber kommunen hjemmel for, at politiet fortsat kan uddele bøder på 750 kr., når de finder hjemløse sovende her.

 

Gadejuristen ser overordentligt gerne, at Københavns Kommune ophører med denne repressive og fattigdomsfremmende praksis. Hjemløshed er og bliver et socialt problem og sociale problemer hverken kan eller skal løses af politiet. Sådan repressiv tilgang kan alene forværre de sociale problemer der ligger bag hjemløshed. Sociale problemer skal håndteres og løses af kommunerne.

 

Presselinks:

TV2 Lorry: Politiet: Vi tager ikke længere penge fra flaskesamlere

TV2 Lorry: Byretten: Betjente tog fejlagtigt penge fra hjemløse

DR: Anklager: Fejl at politi tog penge fra hjemløse

TV-Avisen, kl. 18.30 (fra ca. 11:50) 

Politiken: Københavns Politi beder retten frifinde de hjemløse, som politiet selv har anklaget

Politiken: Hjemløse frataget penge af politiet

Politiken: Politiets behandling af flaskesamlere er grotesk (leder)

EkstraBladet: Politiet: Vi tager ikke længere penge fra flaskesamlere

JyllandsPosten: Flaskesamlere frifundet for at opholde sig i skolegård

TV2: Flaskesamlere vidste ikke at skolegård var forbudt område

TV2: Betjente forbydes at tage penge fra udenlandske hjemløse