Skift fokus i indsatsen mod menneskehandel

Forskere opfordrer til, at Danmarks indsats mod menneskehandel indrettes anderledes. Gadejuristen kan kun bakke op. Som det er nu, jagter vi hovedløst gerningsmænd og glemmer at anerkende, at de potentielle ofre, som vi alle hævder så gerne at ville hjælpe, også har en valid mening om eget liv. De bliver trumlet og ignoreret i retten.

Forskere opfordrer til, at Danmarks indsats mod menneskehandel indrettes anderledes. Gadejuristen kan kun bakke op. Som det er nu, jagter vi hovedløst gerningsmænd og glemmer at anerkende, at de potentielle ofre, som vi alle hævder så gerne at ville hjælpe, også har en valid mening om eget liv. De bliver trumlet og ignoreret i retten. De potentielle ofre oplever politiet og retssystemet som modstandere i stedet for hjælpende og så er det altså systemet, kvinderne oplever som krænkende.Vi må nu endegyldigt ophøre med at se og behandle potentielt menneskehandlede kvinder og mænd som nogen, der ikke ved, hvad der er godt for dem selv. Ellers vil vi fortsat tabe dialogen endnu før den er etableret.

Der er behov for en helt ny tilgang: Inddrag de potentielle ofre for menneskehandel i tilrettelæggelsen af indsatsen og lad os få en handlingsplan, der sætter de potentielle ofre i centrum og fokuserer på deres rettigheder.

Giv nu først og fremmest mulighed for, at man – uanset sit opholdsgrundlag – trygt kan anmelde overgreb mv. til politiet. Gør herved politiet til en ressource og sørg samtidig for at sikre både potentielle og identificerede ofre for menneskehandel uafhængig rådgivning. Det er lige nu den kommende handlingsplan udarbejdes. Det er nu der kan og skal skiftes fokus.

 

Fra dagens presse:

Information, 26. marts 2015: Handlede kvinder afviste at få hjælp