Skift fokus i indsatsen mod menneskehandel

Torsdag, 26 mar 2015

Forskere opfordrer til, at Danmarks indsats mod menneskehandel indrettes anderledes. Gadejuristen kan kun bakke op. Som det er nu, jagter vi hovedløst gerningsmænd og glemmer at anerkende, at de potentielle ofre, som vi alle hævder så gerne at ville hjælpe, også har en valid mening om eget liv. De bliver trumlet og ignoreret i retten. De potentielle ofre oplever politiet og retssystemet som modstandere i stedet for hjælpende og så er det altså systemet, kvinderne oplever som krænkende.Vi må nu endegyldigt ophøre med at se og behandle potentielt menneskehandlede kvinder og mænd som nogen, der ikke ved, hvad der er godt for dem selv. Ellers vil vi fortsat tabe dialogen endnu før den er etableret.

Der er behov for en helt ny tilgang: Inddrag de potentielle ofre for menneskehandel i tilrettelæggelsen af indsatsen og lad os få en handlingsplan, der sætter de potentielle ofre i centrum og fokuserer på deres rettigheder.

Giv nu først og fremmest mulighed for, at man - uanset sit opholdsgrundlag - trygt kan anmelde overgreb mv. til politiet. Gør herved politiet til en ressource og sørg samtidig for at sikre både potentielle og identificerede ofre for menneskehandel uafhængig rådgivning. Det er lige nu den kommende handlingsplan udarbejdes. Det er nu der kan og skal skiftes fokus.
 
Fra dagens presse:
Information, 26. marts 2015: Handlede kvinder afviste at få hjælp

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur