Seminar med oplæg af Dr. Robert G. Newman og advokaten Lynn Paltrow om opioidafhængige gravide og forældre

Gadejuristen afholdt d. 7. december seminar om opioidafhængige gravide / forældre. Dr. Robert G.

Gadejuristen afholdt d. 7. december seminar om opioidafhængige gravide / forældre. Dr. Robert G. Newman og advokaten Lynn Paltrow fra organisationen National Advocates for Pregnant Women, begge bosiddende i New York, holdt oplæg og gav i den forbindelse danske opioidafhængige gravide / forældre den rygstøtte de i alt for mange tilfælde må efterlyse og savne i den danske indsats.

Oplæg ved Dr. Robert G. Newman kan høres her (del I) og her (del II). Oplæg ved Lynn Paltrow kan høres her.

Efterfølgende spørgsmål, svar og debat kan høres her.

Her på siden findes også invitationen til seminaret, hvor baggrunden for dets afholdelse beskrives nærmere, hele Dr. Newmans powerpoint præsentation samt enkelte slides fra Lynn Paltrows præsentation.

Gadejuristen retter en stor tak til Dr. Newman og Lynn Paltrow for at tage den lange tur til Danmark og dele deres enorme viden og store engagement med os. Vi har efterfølgende modtaget mange positive tilbagemeldinger fra seminar-deltagerne. Mange af os fik tydeligvis en del at tænke over, da forskellene mellem det fremlagte og den danske praksis kom til at fremstå i skarpt lys.

Dr. Robert Newman bidrog allerede hertil primo 2011, da han afgav en ekspertudtalelse vedrørende den danske praksis ift. regulær tvangsnedtrapning af nybagte opioidafhængige mødre, i det de nybagte mødre, der ikke er trappet ud af substitutionsmedicin senest 14 dage efter fødslen ellers forvises fra hospitalet, hvor deres nyfødte typisk fortsat er under behandling. Dr. Newmans stærkt kritiske vurdering af denne danske praksis kan nu læses her på siden.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det norske helsedirektorat i maj måned dette år offentliggjorde nye retningslinjer for substitutionsbehandling af gravide / forældre, hvoraf det blandt andet pointeres, at stabil og tilstrækkelig substitutionsbehandling ikke reducerer forældreevnen. Retningslinjerne er værd at læse af også en række andre grunde og findes her. Det er Gadejuristens store håb samt ambition at arbejde for at tilsvarende saglige, evidensbaserede retningslinjer vil indfinde sig i den danske indsats.