Retsløse stof- og alkoholbrugere

En af de absolut væsentligste retssikkerhedsgarantier er adgangen til at klage. Når det gælder nogle af vore mest udsatte medborgere – stof- og alkoholbrugere med behov for hhv. substitutionsbehandling og alkoholbehandling – er de regulært retsløse, idet kommunernes administrative afgørelser, typisk afslag på behandling, ikke kan indbringes for nogen klageinstans.

Gadejuristen har derfor i dag henvendt sig til minister for forebyggelse og sundhed Astrid Krag samt til Folketingsudvalget for forebyggelse og sundhed for at appellere til, at man vil sikre den fornødne lovændring gennemført hurtigst muligt. Gadejuristens henvendelse kan læses her på siden til højre.