Retskrav på adgang til sterilt injektionsudstyr

Let adgang for stofbrugere til sterilt injektionsudstyr er afgørende i smitteforebyggende øjemed. Størstedelen af IV-stofbrugerne er smittet med Hepatitis C og smitte med HIV er ligeledes en risikofaktor for denne gruppe.

 

Let adgang for stofbrugere til sterilt injektionsudstyr er afgørende i smitteforebyggende øjemed. Størstedelen af IV-stofbrugerne er smittet med Hepatitis C og smitte med HIV er ligeledes en risikofaktor for denne gruppe.

 

I Gadejuristen er vi ikke, og mener ikke at have grund til at være, nær så optimistiske vedrørende danske stofbrugeres adgang til smitteforebyggende sterilt injektionsudstyr som Kommunernes Landsforening, der netop har foretaget en mindre undersøgelse blandt et udsnit af landets kommuner.

 

Gadejuristen har derfor rettet henvendelse til sundhedsminister Jacob Axel Nielsen samt medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg og anbefaler, at kommunerne forpligtes til at udlevere sterilt injektionsudstyr.

 

Læs henvendelsen under bilag.