Retskrav på adgang til sterilt injektionsudstyr

Torsdag, 05 nov 2009

Let adgang for stofbrugere til sterilt injektionsudstyr er afgørende i smitteforebyggende øjemed. Størstedelen af IV-stofbrugerne er smittet med Hepatitis C og smitte med HIV er ligeledes en risikofaktor for denne gruppe.
 
I Gadejuristen er vi ikke, og mener ikke at have grund til at være, nær så optimistiske vedrørende danske stofbrugeres adgang til smitteforebyggende sterilt injektionsudstyr som Kommunernes Landsforening, der netop har foretaget en mindre undersøgelse blandt et udsnit af landets kommuner.
 
Gadejuristen har derfor rettet henvendelse til sundhedsminister Jacob Axel Nielsen samt medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg og anbefaler, at kommunerne forpligtes til at udlevere sterilt injektionsudstyr.
 
Læs henvendelsen under bilag.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur