Psykolog-projektet – Gadepsykologisk indsats

NYT, januar 2011:

Psykolog-projektet – Gadepsykologisk indsats

NYT, januar 2011:

Psykologprojektet, som er forankret hos Gadejuristen fortsætter i 2011, selv om vi desværre foreløbig kun er lykkes med at rejse halvt så mange midler til projektet som sidste år. Projektet tager uanset aktuelt flere klienter ind. Det er psykologer og psykologistuderende, som varetager samtalerne. Psykologer, som kunne tænke sig at bidrage er også velkomne til at henvende sig. Mvh Liese Recke og Peter Salby

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP til stofbrugere og mennesker med stoferfaring.

Hos Gadejuristen kan du modtage gratis, anonym psykologhjælp. Psykologprojektet løber foreløbigt i 2011, og er realiseret gennem bidrag fra Københavns kommune. Samtalerne tager udgangspunkt i det som du gerne vil tale om.

Det kan være …

• Ensomhed

• Hverdagsproblematikker

• Vejledning i forhold til de offentlige og private behandlingstilbud.

• Gennemgang af psykolograpporter eller tests.

• Familieproblemer

• Krisepsykologisk bistand i forbindelse med sygdom eller dødsfald tæt på.

Vi har åbent hver onsdag fra 18 – 21 på Værnedamsvej 7A, baghuset. Du er velkommen til at møde op i tidsrummet og få en snak med en af vores psykologer, eller du kan bestille en tid på tlf: 22 61 34 83 eller på mail: psykolog@gadejuristen.dk

Mere om projektet:

Det er muligt at få psykologisk rådgivning og vejledning i Gadejuristens psykologprojekt. Målgruppen herfor er mennesker som bruger eller har brugt illegale rusmidler eller mennesker som er genstand for fordømmelse i forbindelse med rusmidler.

Psykologprojektet kan evt. tilbyde terapeutiske samtaler, gennemgang af psykolograpporter eller tests, også som led i vejledning om klagemuligheder samt klagesagsbehandling, samt vejledning i forhold til de offentlige og private behandlingstilbud. Målsætningen for gadepsykologisk rådgivning er først og fremmest at afhjælpe de problemer, borgeren definerer, i en psykologisk referenceramme og gennem kortere eller længerevarende samtaleforløb. Det kan være krisepsykologisk bistand i forbindelse med sygdom eller dødsfald tæt på, det kan være ubehagelige barndomserfaringer der trænger sig på eller et voldeligt besværligt parforhold. I nogle tilfælde er der også brug for at bearbejde de behandlingserfaringer, der er gjort gennem mange års indskrivning i behandlingssystemet.

En anden målsætning er at støtte brobygning til det kommunale behandlingssystem i det omfang, borgeren ønsker dette.

En tredje målsætning er udvikling og etablering af et psykologisk arbejdsområde for psykologer og psykologstuderende samt psykoterapeuter. Gennem frivilligt arbejde i en udviklingsorienteret – men konkret arbejdskontekst, gives psykologer/psykoterapeuter mulighed for at få kendskab til og interesse for et særligt arbejdsområde.

Projektet begyndte i slutningen af 2008 og er finansieret af Københavns Kommunes frivillig-midler (§ 18 midler).

Læs snart mere her eller kontakt Gadejuristen.