"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere".

 

Martin Luther King Jr. 
Letter from Birmingham Jail, 16 April, 1963.

Gadejuristen mener

  • at ethvert individ har ret til at kunne opretholde sundhed, livskvalitet og respekt for sin autonomi
  • at et velfærdssamfund bør formå at rumme og integrere stofbrugere og andre socialt udsatte på deres egne vilkår og præmisser, der må lyttes til og involveres i alle spørgsmål vedrørende deres forhold - nothing about them without them
  • at den nuværende narkotikaindsats, herunder forbuds-, kontrol- og strafpolitikken, er forbundet med enorme skader for stofbrugerne såvel som for samfundet. Kriminalisering som middel til at løse alvorlige sociale problemer er på mange måder komplet uegnet og kan endda fremme det stik modsatte af hensigten
  • at reguleringen af rusmidler såvel som reguleringen af øvrige fænomener, der i sig har alvorlige sociale problemer, bør baseres på evidens, tolerance, inddragelse af dem det drejer sig om, retten til sundhed og på retssikkerhed i bredeste forstand.

Gadejuristen arbejder med

  • inddragelse af og konkret og helhedsorienteret hjælp og støtte til den enkelte stofbruger og øvrige udsatte medborgere
  • projekter der understøtter en evidensbaseret udvikling i indsatsen for stofbrugere og øvrige udsatte medborgere
  • rådgivning, undervisning og oplæg til organisationer, myndigheder m.v
  • udvikling og forbedring af den overordnede ramme og målsætning for stofbrugernes og øvrige udsattes forhold og vilkår

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur