Politisk flertal for heroinunderstøttet behandling

5. oktober 2007. Med fremsættelse af beslutningsforslaget B4 sikrer Dansk Folkeparti i dag for første gang i heroindebattens mangeårige historie flertal for etablering af heroinunderstøttet behandling på dansk grund.

5. oktober 2007. Med fremsættelse af beslutningsforslaget B4 sikrer Dansk Folkeparti i dag for første gang i heroindebattens mangeårige historie flertal for etablering af heroinunderstøttet behandling på dansk grund.

Heroinunderstøttet behandling kan designes til succes, men også til fiasko. Såfremt den danske version designes til succes er denne dag en glædens dag for stofbrugerne. Tak til SF som var det første parti der fandt modet til at anbefale dette skridt helt tilbage i 1998, til Socialdemokraterne som nogle år senere tilsluttede sig og særligt ved Sophie Hæstorp Andersens engagement har bidraget til at kvalificere heroindebatten og nu også til Dansk Folkeparti for at sikre et længe savnet flertal.