Henvendelser fra pressen kan ske til:

Bestyrelsen: bestyrelsen@gadejuristen.dk