Oplysninger om Gadejuristens behandling af dine personoplysninger m.v.

1.    Gadejuristen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gadejuristen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder Gadejuristens kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, skal du kontakte Gadejuristen.

Gadejuristen
Værnedamsvej 7A
1819 Frederiksberg C.
CVR-nr.: 25 0484 82
Tlf. 33 31 00 75
Mail: Kontakt@gadejuristen.dk

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Gadejuristen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse til Gadejuristen. Hvis din henvendelse fører til en sag hos Gadejuristen, vil dine personoplysninger kun blive behandlet til et specificeret formål med hjemmel i et konkret skriftligt samtykke fra dig.

Retsgrundlaget for Gadejuristens behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og f.
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2. litra a.

3.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Gadejuristens behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Gadejuristen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Gadejuristens behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Gadejuristens almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Gadejuristen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Gadejuristens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

4.    Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Gadejuristen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.