Ny rapport om sprøjteudlevering

Gadejuristen har i december 2018 udgivet en ny rapport om danske kommuners udlevering af sterilt injektionsudstyr til intravenøse stofbrugere.

Rapporten indeholder en opdatering af de best practice-anbefalinger, som altid bør være styrende for tilrettelæggelsen af en udleveringsindsats og analyserer kommunernes praksis på baggrund af anbefalingerne.

Kortlægningen viser, at der fortsat er store sorte huller i den danske forebyggelsesindsats mod særligt hepatitis C og hiv ift. udsatte stofbrugere. I fire ud af ti kommuner er der slet ingen udlevering af injektionsudstyr, og selvom kommunerne med de største byer dog er godt med, bor omtrent en fjerdedel af befolkningen fortsat i en kommune, der ikke udleverer sterilt injektionsudstyr.

Der er sket en mindre fremgang siden vores sidste kortlægning, idet lidt flere kommuner i dag udleverer sterilt injektionsudstyr indenfor deres egen kommunegrænse. Men der er også kommuner, der har indstillet deres udlevering i mellemtiden.

Trods klare internationale anbefalinger er der fortsat alt for mange kommuner, der ikke prioriterer stofbrugeres sundhed og sikkerhed. Der er derfor behov for, at der nu fra centralt hold tages ansvar for denne vigtige forebyggelsesindsats. Kommunerne har, set samlet, ikke selv løftet det ansvar, der allerede burde anses at følge af den omfattende dokumentation for injektionsudstyrs-udleverings nødvendighed og effekt sammenholdt med forpligtelsen efter sundhedslovens § 119 samt den internationale ret.

Det har derfor været nødvendigt at gentage Gadejuristens helt overordnede anbefaling om, at udlevering af injektionsudstyr nu ved lov må gøres til en klar og direkte retlig forpligtelse for kommunerne at sikre let og anonym adgang til sterilt injektionsudstyr i smitteforebyggende og skadesreducerende øjemed. Christiansborg må skære igennem nu. Først og fremmest for stofbrugernes skyld, men også for samfundsøkonomiens.

Som noget særligt bemærkelsesværdigt er der dog i samme periode sket en fordobling i antallet af kommuner, der ikke udleverer sterilt vand til injektion, selvom kommunerne modtager statslig finansiering til netop udlevering af vandampuller. Det er dog også værd at fremhæve, at blandt de kommuner, der udleverer injektionsudstyr, har flere udvidet deres sortiment siden vores seneste kortlægning, og ni kommuner lever i dag op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, hvilket kun tre kommuner gjorde i 2013. Dette er en positiv udvikling, som vi håber at kunne bidrage yderligere til ved at opliste anbefalinger tydeligt i rapporten.

En væsentlig udfordring ligger i, at få injektionsudstyr frem til isolerede og nye stofbrugere, der har behovet. Det er derfor problematisk, at mange af de kommuner, der udleverer udstyr, kun gør det i kommunalt stofbehandlingsregi. Skal man nå flere med injektionsudstyr og viden, og nå dem før de bliver smittede, er det nødvendigt med den fornødne bredde i udleveringsformer og -steder. Dette bør kommunerne i højere grad være opmærksomme på.

Rapporten kan hentes her:

Som det fremgår af rapporten er kommunernes besvarelse lagt til grund. Det har i nogle tilfælde vist sig, at de oplysninger, som en kommunen har angivet ved besvarelsen, ikke har været korrekte. I det omfang Gadejuristen er blevet gjort opmærksom på fejloplysningerne, anfører vi rettelser herunder:

Gadejuristen er efter udgivelsen blevet gjort opmærksom på, at , at Roskilde Kommune og Sønderborg Kommune oplyser at udlevere sterilt vand. Dette er i modsætning til, hvad kommuner har oplyst til Gadejuristen i deres besvarelse til undersøgelsen.

I forbindelse med en henvendelse til kommunerne i 2019, hvor der er refereret til rapporten, har Odder Kommune oplyst at der er adgang til sterilt injektionsudstyr for intravenøse stofbrugere uden brugerbetaling indenfor kommunegrænsen Dette er i modsætning til, hvad kommuner har oplyst til Gadejuristen i deres besvarelse til undersøgelsen.