Nu kan man få et socialt frikort

Fra årsskiftet er det blevet muligt for socialt udsatte at tjene op til 20.000 kr. uden at blive trukket i fx kontanthjælp.

Den 1. januar trådte forsøgsordningen med socialt frikort i kraft. Frikortet giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Det er kommunen, der udsteder frikortet. Det er derfor din sagsbehandler, der skal visitere til det.

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder hjemløshed, stofafhængighed eller psykiske vanskeligheder. Betingelsen er, at man skal være omfattet af målgruppen for afsnit V i serviceloven, der blandt andet rummer stofbehandling og adgang til herberg mv.

Det er en forudsætning for at få et socialt frikort, at man er langt fra beskæftigelse og uddannelse. Man må derfor ikke have været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år. Desuden skal man opfylde opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Man skal som udgangspunkt selv finde jobbet. Et eksempel, der har været brugt meget i debatten om det sociale frikort, er at man hjælper en café med at tage borde ind eller ud mod kontant betaling i hånden bagefter. Men jobbet kan være hvad som helst. Man bestemmer selv, hvor meget man vil arbejde.

Ordningen løber som udgangspunkt for perioden 2019-2020.

Du kan læse mere om det sociale frikort hos Socialstyrelsen