Nødråb: STOP overdose-dødeligheden

Overdosis er en afgørende og ofte alt for stedmoderligt behandlet dødsårsag hos stofbrugere, der injicerer heroin eller andre opioider, selv om der faktisk findes en både sikker og effektiv behandling: nemlig modgiften Naloxone. 

Overdosis er en afgørende og ofte alt for stedmoderligt behandlet dødsårsag hos stofbrugere, der injicerer heroin eller andre opioider, selv om der faktisk findes en både sikker og effektiv behandling: nemlig modgiften Naloxone. 
Open Society Foundation har nyligt udarbejdet denne publikation der gennemgår, hvordan Naloxone succesfuldt bruges rundt omkring i verden som modgift – uden nogen som helst bivirkninger (udover en kortere periode med mulige abstinenser, hvilket selvsagt kan være ubehageligt nok for den OD-ramte). Publikationen gennemgår eksempler på tiltag, der har trænet stofbrugerne selv, deres familier og venner til at kunne identificere overdosis-symptomer, indgive Naloxone, og i mange tilfælde redde liv. Endelig redegør publikationen for, hvorfor Naloxone er et uvurderligt redskab i forhold til at sikre, at berørte samfundsgrupper kan beskytte stofbrugernes helbred og sikre deres overlevelse.

Publikationen kan hentes her: STOPPING OVERDOSE. PEER-BASED DISTRIBUTION OF NALOXONE

Dødeligheden blandt danske stofbrugere er fortsat høj og senest endda også igen stigende. Vi må snarest tage skridt til at gøre Naloxone til et håndkøbspræparat samt få udarbejdet instruktionsmateriale til brug for uddannelse af et stort antal relevante aktører i brug af Naloxone – først og fremmest stofbrugerne selv, deres familier og omgangskreds, udgående gadeplansmedarbejdere m.fl. Det store og nødvendige skridt der bør tages er, at alle indskrevne i substitutionsbehandling og alle udgående gadeplansmedarbejdere trænes i brug af og udstyres med modgift.