Europæisk netværk til fremme af skadesreduktion

Tirsdag, 05 okt 2010

Det europæiske skadesreduktionsnetværk(EUROHRN) blev tidligere på året etableret gennem et samarbejde mellem ti organisationer, som beskæftiger sig med skadesreduktion, og som arbejder på at fremme og dele viden om skadesreduktion i Europa.

Netværket koordineres af International Harm Reduction Association i Storbritannien, og består af tre regionale netværk, som dækker henholdsvis Nord-, Syd- og Østeuropa. Udviklingen i projektet sker i samarbejde med en styregruppe. Danmark er repræsenteret i styregruppen af Gadejuristen.

Det Nordeuropæiske regionale netværk, som Skandinavien er en del af, koordineres af Foundation De Regenboog Groep (Holland) og Akzept (Tyskland). Derudover står APDES (Portugal) for det sydeuropæiske regionale netværk, og det Østeuropæiske regionale netværk koordineres af Eurasian Harm Reduction Network (Litauen). ASUD (Fransk brugerorganisering) og The International Network of People who Use Drugs (INPUD) er engageret i et særligt projekt om stofbrugernetværk. Netværket blev officielt lanceret under den 21. International Harm Reduction Conference in Liverpool, England, 25 – 29 April 2010.

Der er stort behov for udbredelse af skadesreduktionstilgange i Europa. Over 23 millioner personer brugte en eller anden form for ulovligt rusmiddel i 2008 (EMCDDA, 2008), og der er over en million mennesker, som injicerer rusmidler i de europæiske medlemslande (IHRA, 2010), hvilket har alvorlige konsekvenser for sundheden. Der er til illustration blevet målt en HIV-prævalens blandt injicerende stofbrugere på 72,1 % i Estland, og hepatitis C prævalens blandt de, som injicerer, er på mere end 80 % i flere EU-lande (IHRA, 2010). Narkotika-relaterede dødsfald var årsag til 3,5 % af alle dødsfald blandt 15—39årige europæere i 2005 og 2006.

Skadesreduktionstiltag hjælper med at begrænse skader og kan bidrage til en bedre sundhedstilstand for de mennesker, som bruger narkotika og for resten af samfundet. Skadesreduktion blev introduceret i mange europæiske lande i 1980’erne og 1990’erne, men den politiske støtte for skadesreduktion er i de seneste år for nedadgående mange steder i Europa. Der er derfor stort behov for at koordinere indsatsen og for at udføre nødvendigt policyarbejde med henblik på at sprede kendskab til nødvendige skadesreduktionsindsatser. Derfor har vi etableret EuroHRN netværket.

I EuroHRN arbejder vi på at reducere de helbredsmæssige og sociale skader, som relaterer sig til stofbrug og til den gældende narkotikapolitik. Indsatsen er baseret på respekt for menneskerettigheder samt ret til sundhed for mennesker, som bruger narkotika og arbejdet formidles gennem forskning og vidensdeling.

Målsætningerne for det europæiske netværk er kort:

  • At støtte netværksdannelser i Europa, både på et sub-regionalt plan og på et nationalt plan.
  • Arbejde for udbredelse af skadesreduktionstiltag i Europa
  • Kortlægning af status for skadesreduktion og brugerorganisering i Europa
  • Etablere og promovere meningsfulde arbejdsmodeller for inddragelse af stofbrugere og disses fortalere/associerede parter.

Du kan læse mere om netværket på www.eurohrn.eu. Det er gratis og uforpligtende at melde sig ind. Hvis du er interesseret kan du skrive til koordinator Maria Phelan på maria.phelan@ihra.net, International Harm Reduction Association afholder en gang om året en international konference centreret om begrebet skadesreduktion. Konferencen i 2011 afholdes i Beirut. Programmet findes på http://www.ihra.net/conference.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur