Kom til narkotikapolitisk konference 8. februar

Tirsdag, 05 jan 2016

 
Hvordan går det egentlig med den danske narkotikapolitik, og hvad sker der ude i verden?
 
Gadejuristen inviterer til konference på Christiansborg om forbud og alternativer. Enhedslistens Pernille Skipper og Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll inviterer indenfor. Det sker som optakt til FN-topmødet UNGASS 2016, hvor ledere fra hele verden i april skal diskutere fremtiden for global narkotikapolitik.
 
Mandag d. 8. februar 2016 kl. 9-16 i Fællessalen på Christiansborg
 
Konferencen vil være delt i to. Om formiddagen vil danske fagpersoner gøre status på effekten af og omkostninger ved forbudspolitikken. Denne del er på dansk. I andel del kigger vi med hjælp fra udenlandske eksperter ud i verden på de erfaringer og resultater, som andre lande har opnået ved nye tilgange. Denne del er på engelsk.
 
Deltagelse er gratis. Se programmet for mere information.
 
!!! OBS: Alle pladser er nu booket. Man kan skrive sig på venteliste !!!
 
Tilmelding kan ske pr. email til fbs@gadejuristen.dk ved oplysning af følgende:

 • Fulde navn og privatadresse, hvis du deltager som privatperson
 • Fulde navn, titel og organisationens navn, hvis du deltager som repræsentant for en organisation

Navn og privatadresse/organisation skal oplyses, dette jf. Folketingets sikkerhedsprocedurer. Navn, titel, organisation og emailadresse vil være trykt på deltagerliste på dagen. Private adresser trykkes ikke på deltagerlisten.
 
Der er et begrænset antal pladser i Fællessalen og de skal meget gerne kunne fyldes. Tilmelding er bindende og afbud skal meddeles i bedst mulig tid, således at tilmeldte på venteliste kan nå at få plads og blive forudregistreret af Folketinget. Politikere / beslutningstagere gives i et vist omfang forrang til pladserne. Man får snarest muligt efter tilmelding besked pr. mail, om man har fået en plads.
 
PROGRAM:
 
Formiddag 9-12 (dansk): I løbet af formiddagen gør danske forskere og fagpersoner status på dansk narkotikapolitik anno 2016 

 • Lars Christensen, international økonom, Markets and Money Advisory 
 • Dan Bjerregaard, fhv. politibetjent
 • Esben Houborg, forsker, ph.d., Center for Rusmiddelforskning 
 • Kim Gosmer, medicinalkemiker
 • Peter Ege, læge, fhv. socialoverlæge i København samt ekspert for Sundhedsstyrelsen
 • Mads Uffe Pedersen, professor, Center for Rusmiddelforskning
 • Klaus Legau, direktør i AIDS-Fondet
 • Anja Bloch, formand for Brugernes Akademi
 • Emil Kiørboe, jurist, Institut for Menneskerettigheder

Eftermiddag, 12.45-15.20 (engelsk): Om eftermiddagen gælder det udenlandske anbefalinger og erfaringer fra dem, der har prøvet alternative tilgange.

 • Khalid Tinasti, Global Commission on Drug Policy, Policy Analyst: Taking Control - Pathways to Drug Policies that Work
 • Fatima Trigueiros, rådgiver for the National Coordinator on Drugs, Drug Addiction and the Harmful Use of Alcohol, SICAD (Sundhedsministeriet), Portugal, Den portugisiske model
 • Captain Deanna Nollette, Seattle Police Department og Kris Nyrop, LEAD-programdirektør, Defender Association: Hvad er Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD), hvordan virker det og hvorfor spreder tilgangen sig nu i USA
 • Danny Kushlick, Transform Drug Policy Foundation, Head of External Affairs: Efter 'krigen mod narkotika' - Regulering og Kontrol 

Paneldebat og afsluttende bemærkninger, 15.20-16:

 • Ordstyrer er Michael Jourdan, filosof, har undervist og rådgivet om narkotikapolitik i over 20 år, redaktør på fagtidsskriftet STOF fra 2002-2013, har skrevet et stort antal artikler og researchet til flere dokumentarer om narkotikapolitik. Michael Jourdan er gang med at starte tænketanken Narkotikapolitisk Forum/The Drug Policy Forum of Denmark

 
Konferencen er blevet mulig med støtte fra Open Society Foundation (OSF), Global Drug Policy Program, private donationer og Vesterbro-hotellerne Hebron, Grand og Savoy, der har stillet værelser til rådighed for vores internationale gæster. 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur