Naloxone-modgift i håndkøb kan redde liv

Naloxone – en effektiv modgift ved opioid-overdoser – er i dagens Danmark receptpligtig medicin. Gadejuristen ønsker, at medicinen gøres til håndkøbspræparat og at den variant af medicinen, der kan indgives via næsen sikres repræsenteret på det danske marked.

Naloxone – en effektiv modgift ved opioid-overdoser – er i dagens Danmark receptpligtig medicin. Gadejuristen ønsker, at medicinen gøres til håndkøbspræparat og at den variant af medicinen, der kan indgives via næsen sikres repræsenteret på det danske marked. Herefter vil brugere af opioider (heroin, metadon, morfin) og deres pårørende m.fl. selv kunne bidrage til at reducere den fortsat alt for høje overdosedødelighed herhjemme.

 

Optimalt er det, hvis det etablerede behandlingssystem informerer alle indskrevne opioidafhængige om overdoserisici og -symptomer og i den forbindelse også uddeler Naloxone samt instruerer i brugen heraf. Jo mere udbredt medicinen er, jo flere liv kan reddes. Dertil kommer, at alvorlige følger af ikke-dødelige overdoser, såsom hjerneskader, ligeledes vil kunne reduceres. Det er estimeret, at vi kan have helt op til 7.000 af sådanne årligt i Danmark.

 

Vi har nu – igen – henvendt os til sundhedsministeren og Folketingets Sundhedsudvalg herom og håber fortsat på politisk velvilje. Læs her vores tidligere forsøg på at opnå politisk lydhørhed ift. dette væsentlige anliggende:

 

31. august 2011:

Gadejuristen: Politisk nøl koster menneskeliv

 

20. juli 2011:

Gadejuristen: Krav om national handleplan til nedbringelse af den ekstremt høje dødelighed blandt danske stofbrugere

 

15. april 2011:

Gadejuristen: Nødråb: STOP overdose-dødeligheden