Miltbrand-alarm igen!

Så er den gal igen; endnu et tilfælde af miltbrand er konstateret i Københavnsområdet. Vi har siden det seneste tilfælde, hvor den ramte afgik ved døden efter kort tids indlæggelse d. 8. juli 2012, løbende omdelt løbesedler på gadeplan, og intensiverer pr.

Så er den gal igen; endnu et tilfælde af miltbrand er konstateret i Københavnsområdet. Vi har siden det seneste tilfælde, hvor den ramte afgik ved døden efter kort tids indlæggelse d. 8. juli 2012, løbende omdelt løbesedler på gadeplan, og intensiverer pr. idag dette væsentlige arbejde. Afgørende er det eksempelvis, at denne stærkt udsatte befolkningsgruppe klædes på til at være opmærksomme på symptomerne på miltbrand-smitte og at de opfordres omsorgsfuldt til at søge skadestue tidligst muligt. Deres erfaringer med sundhedsvæsenet er desværre i mange tilfælde af en sådan karakter, at de helst undgår det.

 

Vi efterlyser, at sundheds- og behandlingssystemet nu byder sig til på en måde der vil være faktisk nyttig og konkret anvendelig for de heroinafhængige. Det bør stå klart for enhver, at gadefolk har behov for, at vi anvender særlige informationskanaler frem for blot de gængse via pressen og Internettet som gadefolk sjældent har adgang til. Dertil bør de sikres adgang til lavtærskel-substitutionsbehandling, optimalt ved en bus i Gaden bemandet med læge, hvorfra de heroinafhængige straks kan ordineres fx metadon, ligesom der bør åbnes en ladeport til den etablerede heroinbehandling.

 

Det er ikke en reel mulighed for den heroinafhængige blot at undlade at bruge mulig inficeret gadeheroin, men det kan blive en mulighed, såfremt de sikres et let tilgængeligt alternativ til håndtering af opioidafhængigheden.

 

Se hertil fx Ritzau, 27. juli 2012, kl. 17:18: Slår miltbrand-alarm på gaderne