Miltbrand-alarm igen!

Fredag, 27 jul 2012

Så er den gal igen; endnu et tilfælde af miltbrand er konstateret i Københavnsområdet. Vi har siden det seneste tilfælde, hvor den ramte afgik ved døden efter kort tids indlæggelse d. 8. juli 2012, løbende omdelt løbesedler på gadeplan, og intensiverer pr. idag dette væsentlige arbejde. Afgørende er det eksempelvis, at denne stærkt udsatte befolkningsgruppe klædes på til at være opmærksomme på symptomerne på miltbrand-smitte og at de opfordres omsorgsfuldt til at søge skadestue tidligst muligt. Deres erfaringer med sundhedsvæsenet er desværre i mange tilfælde af en sådan karakter, at de helst undgår det.
 
Vi efterlyser, at sundheds- og behandlingssystemet nu byder sig til på en måde der vil være faktisk nyttig og konkret anvendelig for de heroinafhængige. Det bør stå klart for enhver, at gadefolk har behov for, at vi anvender særlige informationskanaler frem for blot de gængse via pressen og Internettet som gadefolk sjældent har adgang til. Dertil bør de sikres adgang til lavtærskel-substitutionsbehandling, optimalt ved en bus i Gaden bemandet med læge, hvorfra de heroinafhængige straks kan ordineres fx metadon, ligesom der bør åbnes en ladeport til den etablerede heroinbehandling.
 
Det er ikke en reel mulighed for den heroinafhængige blot at undlade at bruge mulig inficeret gadeheroin, men det kan blive en mulighed, såfremt de sikres et let tilgængeligt alternativ til håndtering af opioidafhængigheden.
 
Se hertil fx Ritzau, 27. juli 2012, kl. 17:18: Slår miltbrand-alarm på gaderne

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur