Lykketoft kan stoppe narkotikakrigen

Mogens Lykketoft bliver formand for FN’s generalforsamling under den største begivenhed i FN-regi på narkotikaområdet i næsten 20 år, hvor en række lande kræver verdens vel nok længste krig, ”krigen mod narkotika”, stoppet.

Mogens Lykketoft bliver formand for FN’s generalforsamling under den største begivenhed i FN-regi på narkotikaområdet i næsten 20 år, hvor en række lande kræver verdens vel nok længste krig, ”krigen mod narkotika”, stoppet.
Et af de varmeste temaer under Mogens Lykketofts formandskab i FN bliver netop den globale narkotikapolitik. I september 2016 afholdes en såkaldt special session (UNGASS) i New York. Her vil en række mellemamerikanske lande, sammen med bl.a. den fhv. generalsekretær i FN, Kofi Annan, kræve ”krigen mod narkotika” stoppet til fordel for en ny tilgang baseret på menneskerettigheder og folkesundhed.
– ”En af de absolut største udfordringer for Mogens Lykketoft bliver at lede forberedelserne og selve FN-topmødet i 2016 om den internationale narkotikapolitik og i den forbindelse sikre bl.a. den så væsentlige civilsamfundsinddragelse. Det er første gang i næsten 20 år at feltet kommer til behandling på dette niveau, og der er lagt op til skarp udveksling mellem de lande, der insisterer på at holde fast i nultolerance – på bekostning af liv, helbred, basale menneskerettigheder og med brutal, organiseret kriminalitet i kølvandet og så de lande, der ønsker en ny tilgang til narkotikafænomenet baseret på menneskerettigheder og folkesundhed,” siger jurist og leder af Gadejuristen, Nanna W. Gotfredsen. 
FN har en nøglerolle ift. fastlæggelsen af den globale narkotikapolitik. Men til trods for at verdenssamfundet hvert år bruger mere end 100 mia. USD på at bekæmpe narkotikafænomenet, er de ulovlige stoffer billigere, mere udbredte, stærkere og iblandet flere skadelige tilsætningsstoffer end nogensinde før. Det ser vi også de svært uønskede konsekvenser af i Danmark.
Behovet for forandring er evident. Men de gamle narkotikakonventioner gør det tungt, næsten umuligt, for de enkelte lande at handle på ellers praktisk indiskutabelt nødvendige behov for lokale tilpasninger. Fx måtte Bolivia træde helt ud af narkotikakonventionen og så søge om at genindtræde for at opnå en undtagelse ift. folkets traditionelle brug af kokablade.
Dog står det klart, at den globale konsensus om nultolerance på narkotikaområdet over de senere år er begyndt at falde fra hinanden. I USA, der ellers har været forrest i kampen, ikke mindst fra præsident Nixon erklærede ”war on drugs” i 1971, har flere stater nu legaliseret cannabis. Uruguay har som det første land i verden taget samme skridt. Og indenfor EU har en række lande, herunder også Danmark, eksempelvis valgt at regulere heroin som led i behandling af svær stofafhængighed – med særdeles gode resultater til følge. Dertil er Portugal gået så langt som man mente at kunne gøre indenfor rammerne af FN-konventionerne ved afkriminaliseringen af besiddelse af stof til eget brug tilbage i 2001 – også med særdeles bemærkelsesværdige resultater til følge.
De nye tilgange er en reaktion på, at nultolerancen ikke virker, men koster enorme ressourcer og har alvorlige direkte og indirekte skadevirkninger. I Mexico alene anslås det, at flere end 70.000 mennesker har mistet livet i ”krigen mod narkotika” siden 2006. Det er da også Mexico der sammen med Columbia og Guatemala er gået forrest ift. afholdelse af den særlige generalforsamling om narkotikapolitik i New York i 2016. Flere andre latinamerikanske lande står med lignende alvorlige problemer relateret til den aktuelle narkotikapolitik. Og de bakkes op af den forhenværende generalsekretær i FN, Kofi Annan, sammen med en række tidligere præsidenter og andre prominente personer i Global Commission on Drug Policy
På den anden side er der lande som fx Iran, Kina og Rusland, der holder nådesløst fast i forbudspolitikken og nultolerancen overfor både stoffer og stofbrugere. De ser ikke lige ud til at være klar til at rykke sig. For nu i hvert fald. Mogens Lykketoft står derfor overfor en enorm opgave op til og under forhandlingerne på UNGASS 2016, hvor der er et stigende ønske fra ikke mindst stofbrugerne selv, deres pårørende, NGO’er og øvrigt civilsamfund om nybrud i den internationale narkotikapolitik. 
”Mogens Lykketoft siger her til formiddag, at han gerne vil benytte anledningen til at fremme danske værdier og normer i FN. Og selv om der narkotikapolitisk stadig er en del at gøre også herhjemme, håber vi, at han her bl.a. tænker på fremme af skadesreducerende tilgange som sprøjteudlevering, substitutionsbehandling med fx metadon og heroin og etablering af fixerum – livreddende tiltag, der er ulovlige mange steder i verden. Vi har lige set vores statsminister i hjertelig kram med en stofbruger under besøg i fixerummet i Istedgade. Den tone må Lykketoft meget gerne videreføre i FN-regi op til og under UNGASS 2016,” siger Nanna W. Gotfredsen med henvisning til et nyligt foto i BT fra Helle Thorning-Schmidts besøg i fixerummet Skyen på Vesterbro.