Klage over politipraksis

Torsdag, 12 jun 2008

11. juni 2008. Gadejuristen har i dag skrevet til Folketingets Retsudvalg og justitsminister Lene Espersen vedrørende politiets praksis i forhold til lov om euforiserende stoffer. Lov om euforiserende stoffer blev ændret pr. 1. juli sidste år.
 
Lovændringen betød, at besiddelse af selv meget små mængder stof til eget forbrug udløser store bøder (fra 2.000 kr. og op). Som et lille plaster på såret, blev der for de dårligst stillede stærkt stofafhængige på overførselsindkomst åbnet en lille kattelem, således at de meddeles advarsel - også i gentagelsestilfælde - ved besiddelse af små mængder stof til eget forbrug. Dvs. (vejledende, domstolene er selvsagt ikke bundet af de i lovbemærkninger nævnte mængder) ind til fx 200 mg. heroin eller kokain. Vi havde imidlertid løbende fået sager ind som tydede på, at politiet ikke havde fået implementeret denne lovændring, som har en form der indebærer, at den enkelte beslaglæggende politibetjent på den enkelte sag skal gøre opmærksom på de mulige sociale forhold der kan begrunde en advarsel, herunder vurdere den strengt taget sundhedsfaglige størrelse "stærk stofafhængighed". I sag efter sag kunne vi konstatere, at dette ikke skete. Vi har i disse sager klaget og har i alle sager fået medhold, hvorefter bøderne blev omgjort til advarsler. Når vi nu skriver til beslutningstagerne skyldes det formodningen for, at mange kan have fået sådanne bøder, hvor de burde have fået advarsler i stedet. Disse uberettigede bøder tæller nu sammen med al mulig anden gæld i SKAT.
 
Gadejuristen mener, at sagerne enten skal genoptages eller også skal alle bøder for besiddelse af små mængder stof i tiden efter d. 1. juli 2007 eftergives. Alt andet er en trussel mod retssikkerheden. De stærkt stofafhængige har som oftest ikke ressourcerne og overskuddet selv til at forfølge deres ret og protestere mod juridiske krænkelser. Dette faktum må såvel den lovgivende magt som den udøvende og dømmende magt tage højde for. Når dette ikke lykkes, må det være et krav, at man sikrer de krænkede en relevant kompensation. Retsudvalget har nu stillet spørgsmål til justitsministeren til sagen (12. juni 2009).
 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur