J_Key Cards

Projektet J Key Cards er formidling der tager udgangspunkt i stofbrugernes virkelighed; formidling i retssikkerhedsfremmende og skadesreducerende øjemed.
 
Konceptet består af kort, der formidler svarene på nogle af de vigtigste spørgsmål, som stofbrugerne har behov for at kende svarene på. Spørgsmålene er stillet af stofbrugerne selv og sproget er deres eget. Hvert kort bærer en unik illustration, som i en del tilfælde også bidrager til at huske teksten, når det gælder.
 
Se alle kortene her.
 
Udviklingen af J Key Cards konceptet var et vores allerførste tiltag, som indledtes i slutningen af 1990erne, hvor udviklingsomkostningerne blev støttet af Københavns Kommune, Embedslægerne og Sundhedsstyrelsen.
 
Embedslægerne har evalueret kortene og dokumenteret en markant effekt. Før kortene blev distribueret, kunne målgruppen svare korrekt på ca. en tredjedel af spørgsmålene. Efter kortene var udkommet i Gaden, kunne man nu svare korrekt på næsten 70 pct. At have korrekt viden, er selvsagt en forudsætning for at kunne træffe ”healthier choices”. Serien af kort er under løbende udvikling og der findes i dag 300 forskellige kort.
 
Der findes også en norsk serie, ligesom medarbejdere på frivillig basis har oversat teksterne til engelsk, således at konceptet nu også er tilgængeligt udenfor Danmark og er taget vel imod af NGO’ere i fx Rusland, Ukraine, Thailand og Indonesien. Der findes eksempelvis også en serie kort på russisk.
 
Senest har SportgoodsFonden støttet udgivelsen af en bog med og om J Key Cards og Folketingets Satspuljepartier har støttet trykning af vores første eget oplag i 5000 sæt, som kan erhverves til uddeling blandt stofbrugere, uddannelse af nye medarbejdere mv.
 
Vi er alle støttere og bidragsydere meget taknemmelige for støtten gennem årene, ikke mindst også de mange bidragende kunstnere, og håber, at konceptet vil brede sig i helst samtlige danske kommuner. Den skadesreducerende indsats findes derude, men er i praksis for diffus og ufunderet, hvilket eksempelvis afspejler sig i den fortsat for høje dødelighed samt høje andel af danske IV-stofbrugere med især hepatitis C, hvor helt op til 90 pct. menes at være smittet, ligesom en kortlægning af kommunernes udlevering af sterilt injektionsudstyr (Gadejuristen, 2014) desværre har vist, at kun tre af landets kommuner har ordninger der lever op til best practice-anbefalingerne, jf. den tilgængelige internationale forskning.
 
Se også Gadejuristens nye bog, Skadesreduktion med J Key Cards.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur