Projektet J Key Cards er formidling der tager udgangspunkt i stofbrugernes virkelighed; formidling i retssikkerhedsfremmende og skadesreducerende øjemed.

Konceptet består af kort, der formidler svarene på nogle af de vigtigste spørgsmål, som stofbrugerne har behov for at kende svarene på. Spørgsmålene er stillet af stofbrugerne selv og sproget er deres eget. Hvert kort bærer en unik illustration, som i en del tilfælde også bidrager til at huske teksten, når det gælder.

Se eksempler på kort nederst.

Udviklingen af J Key Cards konceptet var et vores allerførste tiltag, som indledtes i slutningen af 1990erne, hvor udviklingsomkostningerne blev støttet af Københavns Kommune, Embedslægerne og Sundhedsstyrelsen.

Embedslægerne har evalueret kortene og dokumenteret en markant effekt. Før kortene blev distribueret, kunne målgruppen svare korrekt på ca. en tredjedel af spørgsmålene. Efter kortene var udkommet i Gaden, kunne man nu svare korrekt på næsten 70 pct. At have korrekt viden, er selvsagt en forudsætning for at kunne træffe ”healthier choices”. Serien af kort er under løbende udvikling og der findes i dag 300 forskellige kort.

Der findes også en norsk serie, ligesom medarbejdere på frivillig basis har oversat teksterne til engelsk, således at konceptet nu også er tilgængeligt udenfor Danmark og er taget vel imod af NGO’ere i fx Rusland, Ukraine, Thailand og Indonesien. Der findes eksempelvis også en serie kort på russisk.

Senest har SportgoodsFonden støttet udgivelsen af en bog med og om J Key Cards og Folketingets Satspuljepartier har støttet trykning af vores første eget oplag i 5000 sæt, som kan erhverves til uddeling blandt stofbrugere, uddannelse af nye medarbejdere mv.

Vi er alle støttere og bidragsydere meget taknemmelige for støtten gennem årene, ikke mindst også de mange bidragende kunstnere, og håber, at konceptet vil brede sig i helst samtlige danske kommuner. Den skadesreducerende indsats findes derude, men er i praksis for diffus og ufunderet, hvilket eksempelvis afspejler sig i den fortsat for høje dødelighed samt høje andel af danske IV-stofbrugere med især hepatitis C, hvor helt op til 90 pct. menes at være smittet, ligesom en kortlægning af kommunernes udlevering af sterilt injektionsudstyr (Gadejuristen, 2014) desværre har vist, at kun tre af landets kommuner har ordninger der lever op til best practice-anbefalingerne, jf. den tilgængelige internationale forskning.

J_Key Cards – bogen om og med det dokumenteret effektive skadesreducerende formidlingskoncept

Skadesreduktion med J Key Cards; bogen om og med det dokumenteret effektive skadesreducerende formidlingskoncept, som organisationen ’since 1999’ har udviklet og videreudviklet. Bogen indledes med 18 forskellige fagfolks bud på, hvad skadesreduktion betyder for dem. Udgivelsen af denne bog er støttet af SportgoodsFonden. Bogen kan erhverves for 150 kr. pr. styk eller 1.000 kr. for et ’klassesæt’ på 10 styks (+ forsendelsesomkostninger). Beløbet indsættes på Gadejuristens konto: Reg. nr.: 8401, konto nr.: 0001023706, hvor navn og adresse samtidig anføres. Ved EAN-fakturering e-mailes bestilling til kontakt(at)gadejuristen.dk med angivelse af EAN-nr.
Samtlige kort findes også optrykt på to plakater. Prisen for et sæt er kr. 400 (+ forsendelsesomkostninger), ligesom selve kortene kan erhverves