Gadejurister bidrager til antologien Menneskerettigheder i Socialt Arbejde

Gadejuristens Emil Kiørboe og Nanna W. Gotfredsen bidrager med et kapitel om stofbrugeres rettigheder i antologien Menneskerettigheder i Socialt Arbejde udgivet på Nyt Juridisk Forlag 27. juni 2013 og redigeret af Nell Rasmussen.

 

Gadejuristens Emil Kiørboe og Nanna W. Gotfredsen bidrager med et kapitel om stofbrugeres rettigheder i antologien Menneskerettigheder i Socialt Arbejde udgivet på Nyt Juridisk Forlag 27. juni 2013 og redigeret af Nell Rasmussen.

 

Antologien giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale, civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretlige principper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i socialt arbejde.

 

Gadejuristerne fokuserer i bogens kapitel 10 på menneskeretlige problemstillinger i stofbehandlingssystemet med et særligt fokus på de skadesreducerende tiltags stedmoderlige behandling i et system, der primært stræber efter den totale afholdenhed på bekostning af bl.a. stofbrugernes sundhed og selvbestemmelsesret.

 

Bogen kan bl.a. købes via Djøfs Forlags hjemmeside.