Gadejuristen uddeler anerkendelsespris

Gadejuristen har netop stiftet en pris – Gadejuristens Anerkendelsespris. Vi har stiftet prisen, fordi vi igennem en årrække har haft behov for at udtrykke vores anerkendelse af de mange dygtige folk, vi støder på i vores arbejde for udsatte borgere, som yder en særlig indsats.

Gadejuristen har netop stiftet en pris – Gadejuristens Anerkendelsespris. Vi har stiftet prisen, fordi vi igennem en årrække har haft behov for at udtrykke vores anerkendelse af de mange dygtige folk, vi støder på i vores arbejde for udsatte borgere, som yder en særlig indsats.

Der kan være tale om folk, der arbejder i den offentlige forvaltning, i sundhedssystemet, eller i det private. Vi støder således på læger på hospitalerne, der handler helt uden for deres felt for at hjælpe nogle af de mest udsatte patienter i forbindelse med eksempelvis boligløshed/hjemløshed, frivillige tilknyttet velgørende organisationer, som har brugt timer af deres tid for at bistå mennesker, der har stået i en hel håbløs situation, og sagsbehandlere, der i en overordentlig travl hverdag alligevel finder mulighed for at gøre netop det ekstra der ofte skal til for at lykkes i indsatsen for de mest udsatte.

De kriterier vi har lagt til grund for tildeling af prisen er bl.a., at man handler hurtigt, fleksibelt, omsorgsfuldt, integrerende og skadesreducerende.

Anerkendelsesprisen tildeles i dag d. 10. september – i anledning af Gadejuristen 11 års fødselsdag – Camilla Daugaard, socialrådgiver i Rudersdal Kommune. Camilla er ansat i Rudersdal Kommunes afdeling for psykiatri og handicap.

Camilla, som vi har arbejdet tæt sammen med igennem flere år, har med sin utrættelige og faste beslutsomhed overbevist os om, at hun er denne rette modtager af prisen, fordi hun i anerkendelsesværdig grad har reduceret potentiel skade. Hun har løftet og løst store opgaver, der til at starte med har kunnet synes uløselige. Hun har løst dem ved stort kendskab til relevant lovgivning, hurtigt og med stor menneskelig forståelse.

I forbindelse med modtagelsen af prisen er Camilla blevet interviewet af Frederiksborg Amts Avis og til fagbladet Socialrådgiveren.

Links:

Socialrådgiver får pris for at hjælpe hjemløse HER

Sagsbehandler får Gadejuristens pris 2010 HER.

I forbindelse med udarbejdelsen af artiklen til Frederiksborg Amts Avis blev en anden vigtig artikel til, nemlig artiklen Nordsjælland mangler tilbud til hjemløse HER.

Det er et faktum, at mindst halvdelen af de udsatte borgere vi har kontakt med i de københavnske gader, faktisk tilhører landets øvrige kommuner, hvor behandlingstilbuddene ikke er gode nok eller ikke har tilstrækkeligt lave tærskler, hvor man ikke tilbyder lavtærskeltilbud såsom herberger, natcaféer og/eller væresteder, eller hvorfra man udstødes af et utal af andre grunde og derfor søger til hovedstaden.

Problemerne i forbindelse med den åbne stofscene i København er dermed hele Danmarks problem og alle landets kommuner, ikke alene de nordsjællandske kommuner, må bidrage for at sikre en stærkt tiltrængt bedre håndtering af problemerne.