Gadejuristen støtter SUPPORT DON’T PUNISH kampagnen

Den 26. juni er "FN's internationale dag mod stofmisbrug og illegal narkotikahandel". Samtidig er det FN's internationale dag for støtte af ofre for tortur – paradoksalt når man tænker på omfanget af tortur, umenneskelig behandling og øvrige menneskerettighedskrænkelser, der udspringer af netop krigen mod narkotika.

 

Den 26. juni er "FN's internationale dag mod stofmisbrug og illegal narkotikahandel". Samtidig er det FN's internationale dag for støtte af ofre for tortur – paradoksalt når man tænker på omfanget af tortur, umenneskelig behandling og øvrige menneskerettighedskrænkelser, der udspringer af netop krigen mod narkotika.

 

SUPPORT. DON’T PUNISH. kampagnen er en del af CAHS (Community Action on Harm Reduction), der administreres af The International HIV/AIDS Alliance og kampagnen er iværksat af International Drug Policy Consortium, Harm Reduction International, International Network of People who Use Drugs (INPUD) og International HIV/AIDS Alliance.

 

SUPPORT. DON’T PUNISH. skal bidrage til at oplyse politikere og befolkningen om den evidens, der burde ligge til grund for narkotikapolitiske beslutninger. Det er kampagnens mål at flest muligt den 26. juni deler SUPPORT. DON’T PUNISH.s logo, arrangerer demonstrationer, medieindslag eller blot ændrer sit profilbillede på Facebook eller Twitter. Logoet (til brug på t-shirts, profilbilleder, bannere mm.) kan downloades her.

 

Den 26. juni skal ikke være en dag, hvor man særskilt "hylder" "Krigen mod Narkotika" med alle dens rædsler og samtidig særskilt støtter ofrene for tortur. Dagen må markere kampen for en human og effektiv narkotikapolitik, der prioriterer sundhed og velfærd for stofbrugere, deres pårørende og særligt berørte lokalsamfund.

 

Verden over bliver stofbrugere nægtet adgang til basale smittereducerende sundhedsfaciliteter og skadesreducerende tiltag. Simpelthen fordi man prioriterer kriminalisering og straf over menneskets sundhed og retssikkerhed. Det estimeres, at 11-21 millioner mennesker verden over injicerer stoffer. Infektionsraterne for HIV er for denne gruppe så høj som 37 % i Rusland og 43 % i Indonesien. IV-stofbrugere står for op mod 30 % af HIV-infektionerne udenfor den sydlige del af Afrika, og op til 80 % af udbredelsen i Østeuropa og Centralasien. Årsagen til disse høje rater skal findes i de pågældendes lande restriktive narkotikapolitik. Stofbrugerne er ikke sikret (tilstrækkelig) adgang til sterilt injektionsudstyr, målrettede behandlingstilbud eller hygiejniske indtagelsesforhold. I stedet bliver de ofre for hårdhændede håndhævelses- og behandlingsprocedure, der ekskluderer dem fra enhver etableret del af det samfund de ellers lever i. De befinder sig ofte helt udenfor behandlingssystem og hjælpeapparat, og er ofte henvist til at indtage deres stoffer de mest uhygiejniske steder, langt fra sundhedsvæsenets sterile, smittereducerende faciliteter. Resultatet er skyhøje smitterater til fare for dem selv og deres nærmeste, og med store udgifter for sundhedsvæsenet til følge (se SUPPORT. DON’T PUNISH. Campaign Statement her.

 

I Danmark estimerer Sundhedsstyrelsen, at 90 % af alle IV-stofbrugere er smittet med hepatitis C. Denne HCV-infektion bliver i 65-80 % kronisk – hvilket indebærer, at evnen til videresmitte bliver livslang (National handlingsplan for forebyggelse af hepatitis C blandt stofbrugere 2007 –se mere her. Her hjemme bliver der dog taget enkelte initiativer til at sikre adgang til sterilt injektionsudstyr og -faciliteter. Men det er en udfordring, der kræver indgående kendskab til målgruppens overvejelser og handlemåder, for at lykkes. Alt for ofte bliver et politisk behov for rollen som samfundets moralske vagthund lagt til grund for restriktive udleveringsformer eller ditto tilbud om behandling. Og adgangen til sådanne tilbud er langt fra landsdækkende.

 

Gadejuristen støtter dette globale initiativ. Vi håber, at flere vil bidrage til at viden frem for moral kan blive grundlaget i et hvilket som helst samfunds håndtering af sine borgere. Ikke mindst når det gælder de allermest udsatte.

 

Man kan støtte kampagnen som organisation via hjemmesiden eller som privatperson ved at deltage i kampagnens fotoprojekt. Man printer kampagnelogoet fra hjemmesiden, tager et billede, hvor logoet indgår og sender det til campaign@idpc.net.