Gadejuristen støtter en udvidelse af behandlingsgarantien i fængsler, men er dybt bekymrede for indførelsen af narkotikahunde til kontrol af indsatte og besøgende

Gadejuristen støtter i høringssvar udvidelsen af behandlingsgarantien i arresthuse og fængsler, mens der udtrykkes dyb bekymring for indførelsen af narkotikahunde til kontrol af indsatte og besøgende.

Gadejuristen støtter i høringssvar udvidelsen af behandlingsgarantien i arresthuse og fængsler, mens der udtrykkes dyb bekymring for indførelsen af narkotikahunde til kontrol af indsatte og besøgende.

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Lovforslag L 93 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., der vedrører anvendelse af peberspray som magtmiddel, undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum og udvidelse af behandlingsgarantien for indsatte i fængsler og arresthuse.

Lovforslaget vil bl.a. medføre, at behandlingsgarantien til fængslede stofbrugere udvides til også at gælde for varetægtsarrestanter og afsonere af domme under 3 måneder. Gadejuristen støtter denne udvidelse og foreslår samtidig, at kravet “motivation og egnethed” udgår af lovens tekst, idet disse begreber er uklare og ikke bør kunne anvendes til at afskære indsatte fra retten til behandling, når man i øvrigt tilhører målgruppen for stofbehandling.

Gadejuristen udtrykker bekymring over lovforslagets forslag om indførelse af narkotikahunde til undersøgelse af indsatte og besøgende. Det frygtes, at anvendelsen af narkotikahundene vil føre til flere uberettigede og mere intensive indgreb overfor indsatte, samt afvisning af besøgende.

Bekymringen retter sig særligt mod de såkaldt falsk positive udfald af narkotikahundenes undersøgelse, dvs. de tilfælde hvor hunden markerer for spor af narkotika uden at den indsatte eller besøgende rent faktisk er i besiddelse af narkotika. Udenlandske undersøgelser har vist, at disse tilfælde er ofte forekommende og kan eventuelt relatere sig til, at den pågældende på et tidligere tidspunkt har været i kontakt med narkotika, eksempelvis selv har indtaget stof. I Australien hvor narkotikahunde blev brugt til politiets undersøgelser af personer på gadeplan var der tale om falske positive udfald i 74 % af tilfældene.

Læs Gadejuristen høringssvar under bilag.

Følg Folketingets behandling af lovforslaget her.