Gadejuristen støtter en udvidelse af behandlingsgarantien i fængsler, men er dybt bekymrede for indførelsen af narkotikahunde til kontrol af indsatte og besøgende

Torsdag, 25 nov 2010

Gadejuristen støtter i høringssvar udvidelsen af behandlingsgarantien i arresthuse og fængsler, mens der udtrykkes dyb bekymring for indførelsen af narkotikahunde til kontrol af indsatte og besøgende.

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Lovforslag L 93 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., der vedrører anvendelse af peberspray som magtmiddel, undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum og udvidelse af behandlingsgarantien for indsatte i fængsler og arresthuse.

Lovforslaget vil bl.a. medføre, at behandlingsgarantien til fængslede stofbrugere udvides til også at gælde for varetægtsarrestanter og afsonere af domme under 3 måneder. Gadejuristen støtter denne udvidelse og foreslår samtidig, at kravet "motivation og egnethed" udgår af lovens tekst, idet disse begreber er uklare og ikke bør kunne anvendes til at afskære indsatte fra retten til behandling, når man i øvrigt tilhører målgruppen for stofbehandling.

Gadejuristen udtrykker bekymring over lovforslagets forslag om indførelse af narkotikahunde til undersøgelse af indsatte og besøgende. Det frygtes, at anvendelsen af narkotikahundene vil føre til flere uberettigede og mere intensive indgreb overfor indsatte, samt afvisning af besøgende.

Bekymringen retter sig særligt mod de såkaldt falsk positive udfald af narkotikahundenes undersøgelse, dvs. de tilfælde hvor hunden markerer for spor af narkotika uden at den indsatte eller besøgende rent faktisk er i besiddelse af narkotika. Udenlandske undersøgelser har vist, at disse tilfælde er ofte forekommende og kan eventuelt relatere sig til, at den pågældende på et tidligere tidspunkt har været i kontakt med narkotika, eksempelvis selv har indtaget stof. I Australien hvor narkotikahunde blev brugt til politiets undersøgelser af personer på gadeplan var der tale om falske positive udfald i 74 % af tilfældene.

Læs Gadejuristen høringssvar under bilag.

Følg Folketingets behandling af lovforslaget her.

 

 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur