Gadejuristen er blevet optaget som medlem i Rådet for Menneskerettigheder

Torsdag, 04 apr 2013

Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder har den 21. marts 2013 truffet beslutning om nedsættelse af Rådet for Menneskerettigheder og har optaget Gadejuristen i Rådet.
 
Gadejuristen ser frem til at bidrage til Instituttets arbejde for de mest udsatte borgeres menneskerettigheder både i monitoreringen af Danmarks internationale forpligtelser og i Instituttets mange internationale projekter.
 
Optagelsen i Rådet for Menneskerettigheder er et led i Gadejuristens stigende menneskeretlige fokus i bestræbelserne på at sikre udsatte borgeres rettigheder og retsstilling.
 
Rådet for Menneskerettigheder er nedsat af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse i henhold til Lov om Institut for Menneskerettigheder og består af civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder samt særlig berørte offentlige myndigheder.
 
Rådet drøfter de overordnede retningslinjer for Institut for Menneskerettigheders virksomhed og følger dens aktiviteter med henblik på at fremme lovens formål. Rådet kan over for Instituttets bestyrelse fremsætte forslag til nye aktiviteter og vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter.
 
Læs mere om Rådet her.
Gadejuristens ansøgning om optagelse i Rådet kan tillige findes under bilag i højre kolonne.
 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur