Gadejuristen – nu med MobilePay

Gadejuristen er afhængig af og dybt taknemmelig for al den støtte og opbakning vi får. Retshjælpsarbejdet og anden nødvendig støtte til nogle af vores allermest udsatte medborgere ville ganske enkelt ikke være muligt at udføre uden private og offentlige bidrag.

Gadejuristen er afhængig af og dybt taknemmelig for al den støtte og opbakning vi får. Retshjælpsarbejdet og anden nødvendig støtte til nogle af vores allermest udsatte medborgere ville ganske enkelt ikke være muligt at udføre uden private og offentlige bidrag. Derfor modtages ethvert bidrag, både større og mindre, med stor tak. 

 

Vi har nu fået MobilePay og man kan derfor sende donationer til 86404. Man kan også stadig donere ved bankoverførsel til 8401-0001023706.

 

Sådanne støttebeløb indgår direkte i vores daglige arbejde. Private donationer anvendes fx ved svært udsattes akutte behov for dækning af udgifter til nødvendig medicin, hvor det ellers kan tage uger, i værste fald et par måneder, før en ansøgning til det offentlige om dækning af medicinudgifter er færdigsagsbehandlet og den medicinske behandling så kan begynde – hvis ansøgningen vel at mærke overhovedet imødekommes. Af andre typiske udgifter kan eksempelvis nævnes smågaver, blade eller andet ved hospitalsindlæggelse, herunder tvangsindlæggelse i psykiatrien efter fx selvmordsforsøg eller psykotiske frembrud. Brugerne af Gadejuristens ydelser er meget forskellige, men mange har det til fælles, at de står stort set uden netværk, uden familie eller andre ressourcestærke der kan træde til i svære stunder. Vi gør her, hvad vi kan for at kompensere.