Gadejuristen - nu med MobilePay

Onsdag, 07 okt 2015

Gadejuristen er afhængig af og dybt taknemmelig for al den støtte og opbakning vi får. Retshjælpsarbejdet og anden nødvendig støtte til nogle af vores allermest udsatte medborgere ville ganske enkelt ikke være muligt at udføre uden private og offentlige bidrag. Derfor modtages ethvert bidrag, både større og mindre, med stor tak. 
 
Vi har nu fået MobilePay og man kan derfor sende donationer til 86404. Man kan også stadig donere ved bankoverførsel til 8401-0001023706.
 
Sådanne støttebeløb indgår direkte i vores daglige arbejde. Private donationer anvendes fx ved svært udsattes akutte behov for dækning af udgifter til nødvendig medicin, hvor det ellers kan tage uger, i værste fald et par måneder, før en ansøgning til det offentlige om dækning af medicinudgifter er færdigsagsbehandlet og den medicinske behandling så kan begynde - hvis ansøgningen vel at mærke overhovedet imødekommes. Af andre typiske udgifter kan eksempelvis nævnes smågaver, blade eller andet ved hospitalsindlæggelse, herunder tvangsindlæggelse i psykiatrien efter fx selvmordsforsøg eller psykotiske frembrud. Brugerne af Gadejuristens ydelser er meget forskellige, men mange har det til fælles, at de står stort set uden netværk, uden familie eller andre ressourcestærke der kan træde til i svære stunder. Vi gør her, hvad vi kan for at kompensere.  
 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur