Gadejuristen: Nej til højere forbudszonebøder til de mest udsatte. Afskaf forbudszonerne!

I dag førstebehandles lovforslag L 102, der vil medføre en væsentlig forhøjelse af bøderne for visse lovovertrædelser, herunder overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

I dag førstebehandles lovforslag L 102, der vil medføre en væsentlig forhøjelse af bøderne for visse lovovertrædelser, herunder overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

For udsatte stofbrugere, hjemløse og gadesexarbejdere på Vesterbro vil det betyde, at politiets praksis med at udstede forbud og bøder for at tage ophold i forbudszonerne for fremtiden vil blive straffet med bøder på 2.000 kr., hver gang de træffes i disses zone – mod 600 kr. i dag.

Forbuddene udstedes, fordi disse mennesker vurderes at være til ulempe for de omkringboende og forbipasserende. Almindelige Vesterbro-borgere ved næppe, at deres bydel er inddelt i zoner, hvor det for socialt udsatte ikke er tilladt at opholde sig, men for de udsatte er det dagligdag og har været det i mere end 20 år. Opgaven med at udstede forbud og bøder varetages primært af det der på Vesterbro kaldes ”Bødebussen”, en blå mandskabsvogn indrettet med dataudstyr, så politiet kan holde styr på præcis hvem der har forbud hvor, hvor mange mundtlige og skriftlige ”advarsler” der er givet osv.

Gadejuristen mener, at politiets praksis med at udstede forbud mod ophold i forbudszonerne alene fordi disse mennesker tilhører en gruppe af socialt udsatte kan være ulovlig og er skadelig og nedværdigende. Den norske professor i kriminologi, Nils Christie, har kaldt denne praksis på Vesterbro for ”en form for apartheid” (Information d. 26. juli 2007, Dansk narkopolitik har spillet fallit)

Gadejuristen har nu rettet henvendelse til justitsministeren og Folketingets Retsudvalg og her redegjort for, hvordan Gadejuristen i det daglige arbejde med at yde retshjælp til udsatte grupper oplever politiets praksis og følgevirkningerne af denne.

Det er Gadejuristens opfattelse, at der potentielt foregår daglige menneskerettighedskrænkelser, når politiet udsteder forbud mod ophold i forbudszonerne og pålægger straf for den manglende efterkommelse af disse påbud. Den geografiske bevægelsesfrihed er beskyttet jfr. 4. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 2.

OPDATERING:

Læs artiklen Bøder for at stå de forkerte steder, DR, P4.

Gadejurist Emil Kiørboe blev i dag interviewet på DR P4 Nyhederne (kl. 1230).

Adskillige folketingspolitikere henviste under dagens førstebehandling til vores skrivelse, herunder Line Barfod (EL), Maja Panduro (A), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA). En stor tak fra os for at der bliver lyttet og læst.

Førstebehandlingen kan høres på Folketingets hjemmeside: møde nr. 40 vedr. L102.  

FOTO: De Skæve Børn