Gadejuristen kritiserer Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om forebyggelse af blodoverførte sygdomme

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om human immundefekt virus, hepatitis B og C virus og forebyggelse af blodbåren smitte som sendt i høring af Sundhedsstyrelsen.

 

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om human immundefekt virus, hepatitis B og C virus og forebyggelse af blodbåren smitte som sendt i høring af Sundhedsstyrelsen.

 

Gadejuristen udtrykker undren over, at Sundhedsstyrelsen ikke i sin vejledning anbefaler konkrete smitteforebyggende tiltag målrettet de grupper der har størst risiko for smitte. Vejledningen er rettet særligt mod sundhedspersoner, men bør dog efter Gadejuristens opfattelse tillige indeholde anbefalinger om konkrete skadesreducerende tiltag.

 

Tilbage står, at der fortsat ikke findes anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som kommunerne kan basere deres forebyggelsesindsats på. Det er formentlig en medvirkende årsag til, at mange kommuner fortsat ikke udleverer sterilt injektionsudstyr og til fraværet af  sammenhængende forebyggende og skadesreducerende indsats over for de mest udsatte stofbrugere i kommunalt regi.

 

Gadejuristen udtrykker i sit høringssvar håb om, at Sundhedsstyrelsen får rettet op på dette med den kommende forebyggelsespakke om euforiserende stoffer, der efter planen skal udkomme i 2013.

 

Læs Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning og Gadejuristens høringssvar i højre kolonne under bilag.

 

Opdatering marts 2013:

Vejledningen blev lanceret d. 13. marts 2013 og kan findes her.