Gadejuristen kritiserer Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om forebyggelse af blodoverførte sygdomme

Torsdag, 29 nov 2012

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om human immundefekt virus, hepatitis B og C virus og forebyggelse af blodbåren smitte som sendt i høring af Sundhedsstyrelsen.
 
Gadejuristen udtrykker undren over, at Sundhedsstyrelsen ikke i sin vejledning anbefaler konkrete smitteforebyggende tiltag målrettet de grupper der har størst risiko for smitte. Vejledningen er rettet særligt mod sundhedspersoner, men bør dog efter Gadejuristens opfattelse tillige indeholde anbefalinger om konkrete skadesreducerende tiltag.
 
Tilbage står, at der fortsat ikke findes anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som kommunerne kan basere deres forebyggelsesindsats på. Det er formentlig en medvirkende årsag til, at mange kommuner fortsat ikke udleverer sterilt injektionsudstyr og til fraværet af  sammenhængende forebyggende og skadesreducerende indsats over for de mest udsatte stofbrugere i kommunalt regi.
 
Gadejuristen udtrykker i sit høringssvar håb om, at Sundhedsstyrelsen får rettet op på dette med den kommende forebyggelsespakke om euforiserende stoffer, der efter planen skal udkomme i 2013.
 
Læs Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning og Gadejuristens høringssvar i højre kolonne under bilag.
 
Opdatering marts 2013:
Vejledningen blev lanceret d. 13. marts 2013 og kan findes her.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur