Gadejuristen henvender sig til Sundhedsministeren om rettigheder i substitutionsbehandlingen

Torsdag, 18 nov 2010

Gadejuristen har i dag sat substitutionsbehandling på den politiske dagsorden.
 
Substitutionsbehandling med metadon, buprenorphin eller heroin er en af de bedst dokumenterede behandlingsformer for heroinafhængige (opioidafhængige), og vi ved, at den markant reducerer dødeligheden, smitterisikoen (hepatitis og HIV) samt omfanget af følgekriminalitet. Tærsklerne til denne behandlingsform er imidlertid særligt visse steder alt for høje, og især er det problematisk, at den retlige regulering af substitutionsbehandlingen langt fra sikrer de opioidafhængige i tilstrækkelig grad. Disse forhold kan bidrage betragteligt til, at vi ikke får det fulde udbytte af denne behandlingsform. Den i forvejen meget høje og senest endda stigende danske dødelighed tilsiger, at der må handles hurtigst muligt.
 
Vi håber nu, at et helst samlet Folketing snarest vil støtte forslag til løsning af problemstillingerne som beskrevet i vedlagte skrivelse.
 
Sundhedsminister Bertel Haarder har den 8. december 2010 besvaret Gadejuristens henvendelse der tillige er fremsendt til udvalget som svar udvalgspørgsmål SUU 2010-11 alm. del Svar på spørgsmål 118. Læs ministerens svar under bilag.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur