Gadejuristen genopstår – det sker på mandag den 1. november

PRESSEMEDDELELSE

Gennem snart et kvart århundrede har Gadejuristen bistået nogle af vores allermest udsatte medborgere – stofbrugere, gadesexsælgere, hjemløse og andre svært udsatte med udgående retshjælp og anden nødvendig støtte. Denne specialiserede form for retshjælp er ydet på gadeplan i de større byer, men udsatte fra nær sagt alle landets kommuner har fået hjælp – og det kan de nu endelig få igen.

Gadejuristen har med stor succes gennem årene sikret retshjælp for en gruppe svært udsatte medborgere, som er faldet helt gennem dét sociale sikkerhedsnet, der ellers skulle holde hånden under dem. Mange har stofbrug og alvorlige helbredsudfordringer, diverse psykiske handicaps og psykiatriske udfordringer. Ofte kender de ikke deres rettigheder ift. behandling eller andre former for hjælp. Mange har heller ikke et netværk at trække på og formår ganske enkelt ikke at benytte sig af de efter loven eksisterende muligheder for at få hjælp og støtte.

Her har den gadejuridiske metode vist sig at være uhyre effektiv i forhold til at få kontakt, relation til og yde juridisk bistand og anden støtte, og på den måde finde løsninger i ude i kommuner, sundhedsvæsen, kriminalforsorg, politi og andre relevante offentlige myndigheder samt forskellige private aktører. 

Gadejuristen er en NGO der eksisterer på nu 23. år i erkendelse af, at de etablerede tilbud om hjælp og behandling til netop de sværest og mest komplekst udsatte mennesker alt for sjældent når dem.

Den gadejuridiske metode er over en årrække ”eksporteret” til en række lande i og udenfor Europa.

Gadejuristen består indtil videre af 5 medarbejdere med juridisk baggrund, herunder stifter Nanna W. Gotfredsen og daglig leder Helle Abild Hansen, samt en række frivillige, både nye og gamle kræfter, der allerede har meldt sig klar.

For yderligere information kontakt:

Daglig leder: Helle Abild Hansen, tlf. 20347036 eller hah@gadejuristen.dk