Gadejuristen foreslår ændring af CPR-loven der vil ligestille hjemløse med alle andre borgere

Gadejuristen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder og Socialminister Benedikte Kiær, og beskriver organisationens erfaringer med at hjælpe hjemløse borgere gennem det komplicerede regelværk, der regulerer, hvor udsatte borgere har ret til hjælp.

Gadejuristen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder og Socialminister Benedikte Kiær, og beskriver organisationens erfaringer med at hjælpe hjemløse borgere gennem det komplicerede regelværk, der regulerer, hvor udsatte borgere har ret til hjælp.

Gadejuristen foreslår en ændring af CPR-loven, så hjemløse ligestilles med landets øvrige borgere.

Som CPR-lovens regler er i dag, skal hjemløse registreres som fraflyttet deres seneste adresse, og det vil sige i den kommune, hvor de sidst har haft en bopæl eller et fast opholdssted.

Denne registrering kan kun ændres, når den hjemløse borger igen får en bopæl eller et fast opholdssted, og det betyder, at hjemløse i årevis kan stå registreret i deres tidligere kommune, selvom de faktisk lever og opholder sig i en anden kommune.

Ret til ydelser efter sundhedsloven skal leveres af den region eller kommune, hvor man er folkeregistreret. Det er således den hjemløse borgers tidligere kommune, der eksempelvis skal yde den livsnødvendige metadonbehandling mv. til stofbrugere.

Sammenholdt med de komplicerede og uhensigtsmæssige regler der regulerer, hvor hjemløse har ret til øvrige ydelser, betyder det, at hjemløse i værste fald kan have tre forskellige kommuner, der hver skal levere en del af de helt nødvendige ydelser til hjemløse.

Konsekvensen er, at mange hjemløse i lange perioder står helt uden for hjælpeapparatet med en kraftig forværring af deres situation til følge, og – såfremt man eksempelvis ryger ud af en metadonbehandling – en dokumenteret øget dødelighed.

Vi håber i Gadejuristen, at regeringen og Folketingets politikere sammen vil sikre hjemløse en let og lige adgang til hjælpeapparatet ved at ligestille hjemløse med resten af landets borgere gennem en ændring af CPR-loven.

Se Gadejuristens henvendelse til ministre og Folketingets udvalg samt pressemeddelelse her på siden.