Gadejuristen er blevet optaget som medlem i Rådet for Menneskerettigheder

Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder har den 21. marts 2013 truffet beslutning om nedsættelse af Rådet for Menneskerettigheder og har optaget Gadejuristen i Rådet.

 

Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder har den 21. marts 2013 truffet beslutning om nedsættelse af Rådet for Menneskerettigheder og har optaget Gadejuristen i Rådet.

 

Gadejuristen ser frem til at bidrage til Instituttets arbejde for de mest udsatte borgeres menneskerettigheder både i monitoreringen af Danmarks internationale forpligtelser og i Instituttets mange internationale projekter.

 

Optagelsen i Rådet for Menneskerettigheder er et led i Gadejuristens stigende menneskeretlige fokus i bestræbelserne på at sikre udsatte borgeres rettigheder og retsstilling.

 

Rådet for Menneskerettigheder er nedsat af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse i henhold til Lov om Institut for Menneskerettigheder og består af civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder samt særlig berørte offentlige myndigheder.

 

Rådet drøfter de overordnede retningslinjer for Institut for Menneskerettigheders virksomhed og følger dens aktiviteter med henblik på at fremme lovens formål. Rådet kan over for Instituttets bestyrelse fremsætte forslag til nye aktiviteter og vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter.

 

Læs mere om Rådet her.

Gadejuristens ansøgning om optagelse i Rådet kan tillige findes under bilag i højre kolonne.