Gadejuristen – endelig udstyret med endnu et værktøj: Modgift (Naloxone) ved overdoser

I går var første hold gadejurister på kursus i brug af modgift (Naloxone) til brug ved heroin-overdoser. Og i nær fremtid kommer resten af flokken på samme kursus – takket være en helt enestående læge. Så er vi klædt på og dermed langt bedre til også at håndtere denne udfordring.

I går var første hold gadejurister på kursus i brug af modgift (Naloxone) til brug ved heroin-overdoser. Og i nær fremtid kommer resten af flokken på samme kursus – takket være en helt enestående læge. Så er vi klædt på og dermed langt bedre til også at håndtere denne udfordring.

Danske stofbrugere dør – unødigt – i alt for stort omfang, også når der sammenlignes med andre lande. Og dødeligheden er stigende.

Man kan nu engang ikke redde sig selv fra en overdosis, men er helt afhængig af at det omgivende samfund tager ansvar. At være udstyret med modgift er et af de skridt vi tager på denne vej, mens vi kraftigt opfordrer til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet snarest udarbejder en national handleplan til nedbringelse af antallet af narkotikarelaterede dødsfald. En sådan burde for længst have været sat i værk.