Gadejuristen afgiver høringssvar til lovforslag L 169

Gadejuristen afgav høringssvar til lovforslag L 169 om ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven.

Gadejuristen afgav høringssvar til lovforslag L 169 om ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven. Gadejuristen understreger i høringssvaret, at ændringen vil gøre forholdene væsentligt dårligere for de berørte borgere, der for fremtiden vil skulle henvende sig til to forskellige kommuner afhængig af, efter hvilken lov der søges hjælp.

Gadejuristen gør endvidere opmærksom på, at der er behov for en egentlig reform på området, der sikrer at udsatte grupper ikke bliver kastebolde mellem kommunerne og sikrer, at udsatte, og særligt hjemløse, vil kunne modtage tidlig forebyggende hjælp fra den kommune, hvor man opholder sig. Læs Gadejuristens høringssvar i bilaget

Bilag