Gadejuristen afgiver høringssvar til Socialministeriets udkast til nye vejledninger til serviceloven

Fredag, 19 nov 2010

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til to af de nye udkast til vejledninger socialministeriet har sendt i høring.

Det er et meget omfangsrigt materiale, der er sendt i høring og Gadejuristen har måttet prioritere at afgive høringssvar til de dele af vejledningerne, der efter Gadejuristens erfaringer volder de største og vigtigste fortolkningsvanskeligheder i kommunernes praksis.

I udkastet til ny Vejledning nr. 4 om botilbud mv. foreslår Gadejuristen væsentlige ændringer i kapitlet vedrørende servicelovens § 107, der blandt andet vedrører døgnbehandling. Der foreslås endvidere væsentlige ændringer vejledningens kapitel til servicelovens § 110. Blandt andet foreslår Gadejuristen, at det i vejledningen medtages, at man kun kan bortvise fra et § 110-tilbud i ekstreme tilfælde som vold e.l. Endvidere påpeger Gadejuristen, at vejledningen flere steder er problematisk og synes at stride mod gældende ret.

I udkastet til ny Vejledning nr. 5 om særlig støtte til voksne forslår Gadejuristen en gennemgående ændring af kapitlet vedrørende servicelovens § 101 om stofbehandling. Det er Gadejuristens opfattelse, at det nuværende udkast - ligesom de tidligere vejledninger - bærer præg af manglende struktur, gentagelser og manglende specificering af væsentlige punkter, og at det er Gadejuristens erfaring, at dette medfører store fortolkningsvanskeligheder og ulovlig sagsbehandling. Gadejuristen foreslår blandt andet, at der tilføjes et nyt afsnit vedrørende døgnbehandling, idet den nuværende praksis for visitation til døgnbehandling er omgærdet af høj grad af vilkårlighed. 

Læs begge høringssvar under bilag.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur